Omgaan met de stervensfase in verschillende culturen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn palliatieve zorg
Auteur

Mariël Jacobs
Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Palliatieve en stervensfase-gesprek
6. Naasten


Competenties

Communicatie
Professionaliteit
Aandachtsgebied diversiteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

De gemiddelde leeftijd van migranten in Nederland stijgt. Het komt daardoor steeds vaker voor dat niet-westerse migranten palliatieve zorg nodig hebben. Culturele en religieuze opvattingen over ziekte en sterven spelen in deze fase een belangrijke rol en kunnen botsen met de in Nederland dominante opvattingen van artsen. Goede palliatieve zorg voor deze groep vraagt van de betrokken artsen specifieke kennis en communicatie­vaardigheden. Bovendien weten patiënten met een migratieachtergrond vaak weinig over de mogelijkheden van palliatieve zorg en is het de taak van jou als zorgverlener hen daar in voor te lichten.

Doel

  • Meer kennis van culturele verschillen in het omgaan met de stervensfase.
  • Oefenen van vaardigheden in de communicatie met patiënten en hun naasten in de terminale fase.

Gebruiksaanwijzing

Dit materiaal is bedoeld om te gebruiken in je patiëntcontacten, als onderwerp op de terugkomdag of tijdens een leergesprek.

Onderwijsactiviteiten

  • Zelfstudie/voorbereiding onderwijs: e-learning volgen van CME Online over Interculturele palliatieve zorg:
    • Communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten. Goede zorg betekent voor veel migranten maximale, op genezing gerichte behandeling, geen hoop ontnemen, een grote rol van de familie, helder heengaan zonder levensbekortende maatregelen en de gelegenheid voor eigen rituelen na het overlijden.
    • Verschillen in symptoombestrijding. Er zijn voorkeuren voor symptoombestrijding die beïnvloed worden door cultuur en/of religie.
  • Zelfstudie/voorbereiding onderwijs: palliatieve zorg voor migranten van Huisarts & Migrant

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit