Categorie: KBA 8.6 - Naasten

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
6. Verleent zorg aan naasten. Competenties
  • Maakt een inschatting van de zelfredzaamheid van de achterblijvende(n), en neemt zo nodig maatregelen ter ondersteuning of opvang;
  • Biedt steun aan naasten en heeft oog voor hun nood; houdt rekening daarbij met de begrenzingen van de mantelzorg.
  1. Medisch handelen
  2. Communicatie
  3. Samenwerken
  4. Organiseren

Deze categorie bevat geen pagina’s of media.