Categorie: KBA 8.9 - Euthanasie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
9. Voert euthanasie uit of draagt deze over in geval van persoonlijke gewetensbezwaren. Competenties
 • Past de wet- en regelgeving en zorgvuldigheidseisen in geval van euthanasie toe, inclusief de standpunten van de beroepsgroep (KNMG zelfgekozen levenseinde, huidige stand en regels betreffende wilsonbekwaamheid);
 • Voert de voorbereidende handelingen uit en overlegt met SCENarts, apotheker en gemeentelijk lijkschouwer;
 • Raadpleegt een collega bij overschrijden persoonlijke grenzen, zoals om persoonlijke redenen niet kunnen voldoen aan een euthanasie-verzoek en draagt zo nodig over;
 • Anticipeert op en begeleidt vragen over euthanasie:
  • Maakt wensen van patiënt ten aanzien van euthanasie bespreekbaar - Begeleidt patiënt in het maken van een zorgvuldige keuze
  • Legt procedure van euthanasie uit aan patiënt en naasten
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Organiseren
 5. Maatschappelijk handelen
 6. Professionaliteit