Bezoek aan een tuchtzaak

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Joyce Stroeve
Karin Verschoor

Stage

1e Huisartsstage

KBA

4. Patiëntveiligheid

Competenties

Maatschappelijk handelen
Professionaliteit

Leerplek

Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

De kans dat je ergens in je loopbaan te maken krijgt met een klacht of een tuchtzaak is natuurlijk reëel. Omgaan hiermee is niet gemakkelijk. Wanneer je wat meer achtergrond kent van tuchtrecht en de richtinggevende rol van de tuchtraad zal de omgang met een klacht of tuchtzaak beter verlopen. 

Doelen

Kennismaken met een tuchtzaak en kennismaken met de richtinggevende rol van het tuchtrecht. Voorbereid zijn op een klacht en eventueel een aanraking met tuchtrecht. 

Gebruiksaanwijzing

Samen met de terugkomdaggroep een dag plannen waar je samen een tuchtzaak bijwoont.

Onderwijsactiviteiten

Met de terugkomdaggroep een tuchtzaak bezoeken

 • DOCENT voorbereiding :
  • Geef een introductie over het onderwerp.
  • Maak afspraak met Aios wie de rol lijst in de gaten houdt en hoe het bezoek gepland wordt. De rollijst is een lijst met tuchtcolleges die de komende 2 maanden behandeld gaan worden.
 • AIOS voorbereiding: 
  • Lees voor het bezoek de ( 5 regels) samenvatting van de zaak.
  • Volg  in de weken voorafgaand de interessante gepubliceerde uitspraken in Medisch Contact
 • AIOS + DOCENT: PM legitimatie is verplicht bij binnengaan van de rechtbank. 

Bronnen

Rol lijst - binnenkort te behandelen zaken per regionaal tuchtcollege

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie