VIM procedure in de (opleidings) praktijk

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Margreeth Oijevaar
Joyce Stroeve

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

4. Patiëntveiligheid

Competenties

Communicatie
Samenwerken
Organiseren
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

Goede patiëntenzorg is ook veilige zorg. De huisarts verricht vele handelingen, maakt een groot aantal keuzes op een dag en daarbij kunnen (bijna) fouten worden gemaakt. Bijvoorbeeld een medicatie fout, verkeerd medicijn afgeleverd, interactie over het hoofd gezien, verkeerde praktijkhygiëne, beroepsgeheim, dossier voering, adequaat afhandelen van post etc.

Veel (bijna) fouten hebben te maken met communicatie en praktijk organisatie.

Daarnaast vinden de meesten het, vanuit zijn/haar beroepsethos, moeilijk te accepteren dat er door iedereen fouten gemaakt gaan en kunnen worden, wat belemmerend kan werken hier transparant in te zijn en elkaar feedback op te geven.

Doel

Kennis en begrip van VIM en cultuur rondom fouten in de (opleidings) praktijk

  • Kennis over Hoofdlijnen procedure VIM (NHG)
  • Kennismaking met analyse (bijna) incidenten
  • Aandacht voor praktijkmanagement (triage, samenwerking DA-HA)

Gebruiksaanwijzing

Inplannen in derde kwartaal huisartsstage, op de volgende manier:

Basis voor eerste en tweede huisartsstage:

  • 30 min zelfstudie over VIM
  • 1 uur Inventarisatie VIM procedure opleidingspraktijk (in tweede huisartsstage kan dit aangevuld worden met een klein verbeterplan voortvloeiend uit een VIM)

Optioneel aanvullend - als losse onderdelen:

  • 1 uur Leergesprek over VIM
  • 1 uur Lesprogramma TKD en uitwisseling
  • 30 min per VIM van de week (met voorbereiding 1-2 uur)

Onderwijsactiviteiten

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit