Hoe ga ik als aios om met conflicten

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Joyce Stroeve
Eddy Reynders

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Systematisch verbeteren

Competenties

Samenwerken
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Zelfstudie

Relevantie

De aios krijgt in zijn opleiding te maken met een groot aantal collega's met diverse achtergronden. De mogelijkheid is reëel dat er collega's bij zijn, waarmee de samenwerking niet vanzelf gaat. Soms zullen die uitmonden in conflictsituaties. Het is van belang dat de aios deze situaties op een adequate wijze aangaat. Welke strategie zinvol is, het uit de weg gaan van het conflict, of een andere aanpak is de vraag. En ook in welke situatie je welke strategie kiest. Is de strategie in een korte stage anders dan wanneer je een jaar huisartsstage doet? 

Doel

De aios is in staat op een constructieve, doelbewuste en effectieve manier om te gaan met conflicten die zich op de stageplek voordoen. 

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen kan je op elk moment in je opleiding gebruiken. Het beste is om met deze stof te oefenen in meerdere conflictsituaties op verschillende plekken. Dus heb je een conflict, voel je een conflict aankomen? Pak deze bouwsteen er dan bij. Mocht je van mening zijn dat je hem niet hoeft te gebruiken in je eerste huisartsstage, moet je je toch nog eens achter je oren krabben en je afvragen hoe dat komt. Gebruik het als zelfstudie, voorbereiding op een supervisie of een leergesprek

Onderwijsactiviteiten

  • Lees: Wat zijn conflictstijlen? Het Thomas-Kilmann model
  • Om een indruk te krijgen van hoe jij van nature omgaat met conflicten, doe je de test
  • Kies in een conflictsituatie een conflictstijl, indien de situatie het toe laat en je er comfortabel bij voelt is het interessant een stijl te kiezen die niet van nature bij je past.
  • Analyseer achteraf hoe het ging en bespreek dit eventueel tijdens je supervisie, leergesprek of de reflectieronde. Indien je voornemens bent om het in de reflectieronde in te brengen is het misschien leuk om er een themagerichte reflectie van te maken zodat je groepsgenoten zich ook in de conflictstijlen kunnen voorbereiden.

Bronnen

Wat zijn conflictstijlen? Het Thomas-Kilmann model

Je eigen conflictstijl - test

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie