Peer-assessment 1e fase

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Joyce Stroeve
Margreeth Oijevaar

Stage

1e Huisartsstage

KBA

2. Systematisch verbeteren

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken
Organiseren
Professionaliteit
Aandachtsgebied diversiteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

 • Leren van elkaar en elkaar feedback geven op aangegeven onderwerpen/ leervragen door het bijwonen van een spreekuur en een leergesprek. Dit kunnen vragen zijn op gebied van consultvoering, time management, medisch inhoudelijke zaken, vaardigheden etc.
 • Kijkje in een andere praktijk nemen met een andere opleider en andere organisatievorm/ werkafspraken/ praktijkmanagement (PM)

Doel

 • Richting kunnen geven aan het leren op basis van feedback van een collega-aios.
 • Kennis nemen van een andere praktijk/organisatievorm

Gebruiksaanwijzing

 • Je gebruikt deze bouwsteen in de tweede helft van je eerste huisartsstage. Dit is een vast onderdeel van het onderwijsprogramma van je huisartsstage.
 • Tijd: 5-9 (exclusief reistijd)
 • Voorbereidingstijd: 1 uur

Onderwijsactiviteiten

 • Vorm een duo met een collega-aios. Kies bij voorkeur een ander soort praktijk/ populatie (solo versus centrum, stad versus platteland)
 • Maak afspraken voor een wederzijds praktijkbezoek: jij gaat bij je collega één dag op bezoek; daarna komt je collega een dag bij jou. Zorg ervoor dat je de
 • Je stelt van te voren vast welke punten hij/zij gaat observeren/ bezoeken inplant op dagdelen dat er een vol spreekuur is van 2 uur, zodat je minimaal 10 patiëntencontacten van elkaar ziet.
 • Plan ook een leergesprek samen
 • De ontvangende AIOS geeft punten aan waarop hij/ zij graag FB wil ontvangen
 • De bezoekende AIOS wil leren van dit praktijkbezoek
 • Het leergesprek kan (deels) gebruikt worden om deze punten te bespreken
 • De bezoekende AIOS maakt een kort verslag met eigen leerpunten
 • De ontvangende AIOS maakt een kort verslag met eigen leerpunten n.a.v. FB van bezoekende AIOS en hieruit voorkomende leeractiviteiten
 • Bij het 2e bezoek wisselen de rollen
 • Op de TKD wordt ruimte gemaakt om de peer assessment te bepreken

Bespreking:

 • Deels in leergesprek, deels de terugkomdag. Daarna verwerking van de plannen in het eigen IOP.
 • Verslag in je IOP
Mogelijke observatiepunten peer assessment t.a.v. de andere praktijk:

Praktijkpopulatie:

 • Leeftijdsverdeling
 • Consequenties voor praktijkorganisatie
 • Samenwerking artsen (volledige of kostenmaatschap/ losse praktijken)
 • Mate van digitalisering (E-healt- beeldbellen)

Assistentes

 • Triage
 • Wat zelfstandig
 • Hoe overleggen ze met arts

POH

 • Welke zijn er?

Gebouw

 • Wat valt je op? Wat slim, wat minder handig?
 • Hoeveel spreekkamers
 • Behandelkamers
 • Voldoende ruimte

Leren

 • Leergesprek, hoe geregeld? Tips?
 • Extra mogelijkheden
 • Hoe zijn de afspraken van consultatie van de huisarts tijdens spreekuur?


Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie