Missie en visie in de praktijk (2/2)

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Joyce Stroeve

Stage

2e Huisartsstage

KBA

1. Visie

Competenties

Organiseren
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

In je leven na de huisartsopleiding kom je hoe dan ook met missies en visies in de praktijk in aanraking. Als je in loondienst gaat werken of waarneemt, zal (als het goed is) je opdrachtgever je proberen te laten werken volgens zijn/haar missie en visie. Het is goed om hier bewust van te zijn, omdat dit niet altijd bij je hoeft te passen. Vooral als je ergens langer gaat werken, is het prettig dat dit enigszins strookt met jou opvattingen hierover. De meest voor de hand liggende reden dat je er mee in aanraking komt, is wanneer je een eigen praktijk hebt. Zoals reeds uitgebreider beschreven in de voorgaande bouwstenen , geeft een goede missie en visie je motivatie, een doel en richting.

Doel

-         Leren wat een goede missie en visie voor een praktijk betekent

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen is goed om in je tweede huisartsstage in te zetten. Deze bouwsteen volgt op de de voorafgaande bouwsteen. Zie bij de onderwijsactiviteiten nog de tip: mocht de (missie en) visie van je opleidingspraktijk wel wat verbeterd kunnen worden, dan kan je het als projectverbeterplan te gebruiken.

Onderwijsactiviteiten

De literatuur / informatie uit de eerste bouwsteen, is het fundament voor deze bouwsteen. Je kan deze er nog bij pakken om nog even op te frissen wat een missie en visie ook al weer was. Zie ook filmpje Missie en Visie

Vanuit een goede missie en visie kan een strategie worden bepaald. Je strategie zijn de voorgenomen stappen om je missie te verwezenlijken en de visie te laten uitkomen. Om dit te kunnen meten heb je doelstellingen nodig. Dus missie + visie leidt tot een strategie en vervolgens doelstellingen.

 • Lees de missie en de visie van je opleidingspraktijk
  • Past dit bij jou?  
 • Vraag verscheidene medewerkers of zij op de hoogte zijn van deze missie en visie. Zo nodig lees je de missie en de visie op, en vraag je de medewerker of diegene zijn/haar werkwijze daarin herkent.
 • Je hebt vast al wel frustraties, ergernissen of miscommunicaties op de werkvloer gezien, ga enkele voorbeelden na en stel jezelf de vraag:
  • Hadden de desbetreffende medewerkers wel dezelfde motivatie of hetzelfde doel voor ogen (oftewel dezelfde missie en visie)?
 • Vraag in een leergesprek aan je opleider wat voor plannen / veranderingen (doelstellingen) het komende jaar worden doorgevoerd. Stel jezelf de vraag:
  • Past dit bij de missie en visie van de praktijk? En geef je opleider hierover feedback
  • Mocht het nodig zijn kun je proberen een nieuwe missie en visie te formuleren voor de praktijk waar je zit. Tip: je kan er een projectverbeterplan van maken (uitgebreid met brainstormsessies met alle medewerkers bijvoorbeeld).

Bronnen

Missie en Visie

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie