Peer-assessment 2e fase

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Joyce Stroeve
Margreeth Oijevaar

Stage 2e Huisartsstage
KBA

2. Systematisch verbeteren

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken
Organiseren
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Je hebt in je eerste huisartsstage al een kijkje in de keuken van een andere praktijk gehad d.m.v. een peer-assessment. En nu op dit moment werk je al weer een tijdje in je tweede huisartsstage opleidingsplek. Goed moment om eens dieper te kijken naar de verschillen in praktijkorganisatie en praktijkmanagement in praktijken. Dit doe je door nu met een iets andere bril dan je eerste peer-assessment naar de praktijken te kijken. Het is fijn, voordat je gaat waarnemen, als hidha aan de slag of praktijkhouder wordt, dat je in meerdere keukens hebt kunnen kijken en van verschillende organisatievormen en management hebt kunnen proeven.

Doel

 • Gericht kennis nemen van een andere praktijk/organisatievorm/ PM
 • Uitwisselen met collega AIOS over verschillen tussen praktijken op gebied van PM met als doel eigen meningsvorming over welke vorm beste bij jezelf zou kunnen passen.

Gebruiksaanwijzing

 • Je gebruikt deze bouwsteen in de tweede helft van je 2e huisartsstage.
 • Tijd: 5-9uur (exclusief reistijd)
 • Voorbereidingstijd: 1 uur

Onderwijsactiviteiten

 • Voorbereiding: bekijk de website van de praktijk die je gaat bezoeken om een beeld te krijgen van deze praktijk. Kijk door de ogen van de patiënt. Hoe is het visitekaartje van deze praktijk?
 • Is er een visiedocument van de praktijk die je gaat bezoeken, lees deze dan ook door. Ook het laatste jaarverslag kan interessant zijn.
 • Vorm een duo met een collega-aios. Kies bij voorkeur een ander soort praktijk/ populatie met een andere praktijkorganisatie (solo versus centrum, stad versus platteland)
 • Maak afspraken voor een wederzijds praktijkbezoek: jij gaat bij je collega één dag op bezoek; daarna komt je collega een dag bij jou. Zorg ervoor dat je de bezoeken inplant op een dag dat er echt tijd is om met elkaar van gedachten te wisselen over PM
 • Tijdens het (gemeenschappelijk) spreekuur ligt de focus op hoe werkprocessen lopen in deze praktijk
 • Plan ook een leergesprek samen met als onderwerp PM
 • De ontvangende AIOS geeft punten aan waarop hij/ zij graag FB wil ontvangen op het gebied van werkprocessen/ PM
 • De bezoekende AIOS stelt van te voren vast welke punten hij/zij gaat observeren/wil leren van dit praktijkbezoek (gericht op PM)
 • Het leergesprek kan gebruikt worden om deze punten te bespreken
 • De bezoekende AIOS maakt een kort verslag met eigen leerpunten (bv nieuwe ervaringen op gebied van PM)
 • De ontvangende AIOS maakt een kort verslag met eigen leerpunten n.a.v. FB van bezoekende AIOS en evt. ontwikkel/aandachtspunten
 • Bij het 2e bezoek wisselen de rollen
 • Op de TKD wordt ruimte gemaakt om de peer assessment te bepreken, met name verschillen in praktijkorganisatie
 • Voorbeelden vragen peer-assessment t.a.v. praktijkorganisatie:
  • Praktijk
   • leeftijdsverdeling
   • consequenties voor praktijkorganisatie?
   • Samenwerking artsen (volledige of kostenmaatschap/losse praktijken)
   • Mate van digitalisering (E-health, MGN, beeldbellen)
   • Inspelen op toekomstbestendigheid praktijk/continuïteit zorg
  • Assistentes
   • Triage
   • Wat zelfstandig
   • Hoe overleggen ze met arts
   • Administratie
   • Alleen voor eigen arts of gedeeld met HOED
  • POH
   • Welke zijn er
   • Overleg met arts
  • Praktijkmanager
   • Welke taken?
   • Plaats in de organisatie
  • Externe professie aanwezig?
   • psychologen, fysiotherapeuten
   • Overleg mee?
  • Gebouw
   • Wat valt je op?
   • Wat is slim, wat minder handig?
   • Hoeveel spreekkamers?
   • Behandelkamers?
   • Voldoende kamers?
   • Duurzaamheid?

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie