Vergadering voorzitten - TKD

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Joyce Stroeve
Eddy Reynders

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

6. Multidisciplinair overleg

Competenties

Communicatie
Samenwerken
Organiseren
Professionaliteit

Leerplek

Zelfstudie

Relevantie

Werkoverleg, MDO, farmacotherapeutisch overleg, intervisie: het zijn allemaal overleggen/vergaderingen/bijeenkomsten waar je in de toekomst de voorzittersrol zal krijgen. Daarom goed hierover te leren en te oefenen tijdens je opleiding. 

Doel

Leren voorzitten.

Gebruiksaanwijzing

Kan op elke terugkomdag in eigen groep, over de gehele opleiding, gebruikt worden. 

Onderwijsactiviteiten

Docent voorbereiding

  • Maak een rooster waarin geschikte dagen of onderdelen staan die door de Aios voorgezeten kunnen worden. Maak afspraken met Aios over ingrijpen.

Aios voorbereiding

  • Op de TKD wordt er aan het begin van het onderdeel / dag met desbetreffende aios afspraken gemaakt omtrent het voorzitten. Er worden ook observatoren aangewezen die naderhand feedback geven op vooraf vastgestelde punten. 

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit