Samenwerken met team en collega's

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Angelique Bongers

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

3. Supervisie
6. Multidisciplinair overleg

Competenties

Samenwerken
Organiseren
Professionaliteit

Leerplek

Onderwijsprogramma

Relevantie

De teams in de huisartsenpraktijken groeien. De huisarts krijgt een toenemende mate een leidinggevende taak en verantwoordelijkheid. Naast het leidinggeven aan individuen moet de huisarts zicht krijgen hoe je van een groep medewerkers met verschillende taken, bevoegdheden en deskundigheden een effectief functionerend team kunt maken.

Doel

  • Inzicht krijgen in factoren die van een groep mensen een goed team maken.
  • Inzicht krijgen in fasen van teamontwikkeling.
  • De aios kent de rollen van Belbin en is in staat een teamgesprek te leiden over de verschillende kwaliteiten in het team.

Gebruiksaanwijzing

Als docent kun je deze bouwsteen gebruiken als leidraad programma voor het onderwerp 'samenwerken met team en collega's'. Waarbij er in dit programma vooral de nadruk wordt gelegd op de teamrollen van Belbin.

Onderwijsactiviteiten

Onderwijsprogramma voor de terugkomdag:

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie