Vergadering observeren – op de praktijk

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Berend Jansen
Joyce Stroeve

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

6. Multidisciplinair overleg

Competenties

Samenwerken

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Het bijwonen van een HAGRO vergadering: Gezien er steeds meer nadruk ligt op de ontwikkeling van praktijk overstijgende zorg en samenwerking in de wijk, is het goed om te weten wat er in een hagro vergadering zoal wordt besproken. Daarnaast is het fijn om door middel van het bijwonen van een hagro vergadering vergadertechnieken te kunnen observeren. Dit om er voor te zorgen dat jij in de toekomst efficiënt en doelgericht kan vergaderen.

Doel

 1. Leren wat vergadertechnieken zijn en waarom deze belangrijk zijn.
 2. Inzicht krijgen in wat een HAGRO is en doet: welke belangen spelen er? Wat wordt er zoal besproken?

Gebruiksaanwijzing

Je kunt deze bouwsteen gebruiken als zelfstudie bij het bijwonen van een hagro vergadering of na het bijwonen van een hagro vergadering als onderwerp van een leergesprek. Dit kan in de eerste of tweede huisartsstage. Het is ook erg leuk om juist in je eerste als je tweede huisartsstage deze bouwsteen in te zetten, aangezien je dan ook verschillen kunt zien.

Onderwijsactiviteiten

In de afgelopen jaren is de functie van de hagro geleidelijk veranderd. De hagro speelt op dit moment een belangrijke rol bij het organiseren van samenwerking tussen huisartsen (in een dorp, een kleine stad of een wijk van een grote stad) en met onder meer de grootschalige dienstenstructuren, coöperaties, gemeenten, thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen en de regionale hospice.

1) Bekijk vooraf de volgende video's:

2) Bestudeer vooraf de agenda en bespreek met je opleider de achtergrond. Zijn er gevoeligheden m.b.t. de onderwerpen? Waaruit bestaan die? Wat is de positie van je opleider?

3) Observeer tijdens de vergadering de vergader techniek

Rol van de voorzitter -

 • Is de vergadering goed voorbereid?
 • Was het doel van de vergadering helder?
 • Is er een goede agenda en wordt deze ook gevolgd?
 • Bewaakt de voorzitter de tijd? Welke acties zet de voorzitter in om dit te bewaken?
 • Bewaakt de voorzitter het proces?
 • Is het duidelijk in welke fase van besluitvorming het agenda punt past (meningsvorming – opiniërend – besluitvorming)?
 • Zorgt de voorzitter dat iedereen gehoord wordt? Vraagt hij door? Probeert hij meningen te verhelderen of samen te vatten?
 • Maakt de voorzitter heldere afspraken, vat zij deze goed samen en maakt een heldere actielijst (wie doet wat eb voor wanneer?)

Rol deelnemers

 • Is de vergadering goed voorbereid?
 • Is er sprake van gedisciplineerd vergaderen? Wie dramt door? Wie is zwijgzaam op de achtergrond?
 • Wordt de voorzitter in zijn rol geaccepteerd?
 • Hoe vindt besluitvorming plaats

Hoe ervaar je de relevantie van de besproken onderwerpen?

3)     Bespreek de technische (aan de hand van bovenstaande onderwerpen bij a. en b.)  en de inhoudelijke aspecten van de vergadering na tijdens een leergesprek.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie