Wat doet de POH

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Berend Jansen

Stage

1e Huisartsstage

KBA

1. Visie
7. Patiëntenrelatie en informatievoorziening

Competenties

Professionaliteit

Leerplek

Praktijkleren

Relevantie

In de huisartsenpraktijken werken in toenemende mate collega's met andere competenties. Sinds de introductie van de Praktijk Ondersteuner Huisarts Somatiek (POH-S) in 2001 is deze beroepsgroep niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. Later werden daar de POH-GGZ en de POH-Managementondersteuning aan toegevoegd. Sinds twee jaar bestaat ook de functie Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg. Voor de huisarts in opleiding is het zaak zich voor te bereiden op de samenwerking met deze beroepsgroep. Hiervoor zijn twee bouwstenen ontwikkeld.

  1. Wat doet de POH
  2. Hoe stuur ik de POH aan


In deze bouwsteen gaat het met name om de inhoud van het werk van de POH-S te leren kennen. De tweede bouwsteen sluit hierop aan. Daar waar mensen voor je werken moet je ze ook aansturen en sterker nog, je moet verantwoordelijkheid nemen voor het werk dat zij uitvoeren. Hoe maak je deze verantwoordelijkheid waar? Welke instrumenten staan je ter beschikking? Die tweede bouwsteen past meer in de tweede huisartsstage.

Praktijkondersteuner Aandachtsgebeiden
POH-S Diabetes Mellitus, COPD, Astma, CVRM, ouderenzorg
Praktijkverpleegkundige Huisartsen (PVH) Diabetes Mellitus, COPD, Astma, CVRM, ouderenzorg, oncologische en palliatieve zorg
POH-GGZ Ondersteuning, begeleiding en kortdurende behandeling en verwijzing van mensen met psychische, psychosomatische, psychosociale en psychiatrische problematiek.
POH-Management Managementondersteuning, personeelszaken, boekhouding, voorbereiden accreditatie
Physician Assistant De physician assistent verleent laag- en middelcomplexe medische zorg en hoogcomplexe verpleegkundige zorg aan nauw gespecificeerde categorieën patiënten met enkelvoudige, veelvoorkomende klachten/aandoeningen. Dit is een relatief nieuwe functie. De functiebeschrijving zal in 2022 afgerond worden.

Doel

Het werk van een POH-S is veel sterker geprotocolleerd dan dat van de huisarts. Daarnaast betreft het hier door de huisarts gedelegeerde zorg. De NHG-standaarden zijn de inhoudelijke basis van het vak. Daarnaast heeft de NHG producten ontwikkeld voor de implementatie van deze zorg.

In de handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg 2021 van de LHV wordt de functie als volgt beschreven:
Doelstelling van de functie: Verleent gedelegeerde medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige generalistische zorg aan patiënten met chronische- en progressieve- en/of complexe somatische problematiek. Naast het leveren van generalistische zorg kan het accent liggen op diabetes, COPD/ Astma, CVRM, kwetsbare ouderen of leefstijl en voeding. Ook kan sprake zijn van het behandelen van patiënten met klachten op het gebied van oncologie, dementie of het bieden van palliatieve zorg.

Voor een uitgebreidere en goed leesbare functiebeschrijving van de verschillende ondersteuners verwijs ik naar de website van de LHV: Handreiking team huisartsenpraktijk.

De POH-S houdt zich bezig met geprotocolleerde zorg op het gebied van:

  • Chronische zorg: Diabetes mellitus, COPD, Astma en cardiovasculair risicomanagement
  • Ouderenzorg


Opleiding
De HBO-opleiding tot POH-S wordt door verschillende onderwijsinstellingen aangeboden. De instroomkwalificaties zijn meestal HBO-niveau of MBO in combinatie met verpleegkundige ervaring.
Formele positie
De POH-S werkt inhoudelijk zelfstandig waarbij de huisarts of leidinggevende eindverantwoordelijkheid heeft. BIG-geregistreerde verpleegkundigen die werkzaam zijn als POH kunnen hun BIG-registratie behouden. De inhoud van het vak wordt in belangrijke mate bepaald door de NHG-standaarden (geprotocolleerde aspect) en de grenzen die de huisarts aangeeft (gedelegeerde zorg).

Onderwijsactiviteiten

Praktische adviezen om het werk van de praktijkondersteuner te leren kennen:

  • Om het werk van de praktijkondersteuner te leren kennen is het als eerste van belang dat je de betreffende standaarden kent.
  • Loop één of enkele spreekuren mee met de POH. Leer hun werkwijze kennen. In welke wijze is die anders dan de manier waarop je zelf, of jouw opleider, zorg verleent?
  • De meeste praktijkondersteuners werken met een Ketenzorg Informatie Systeem (KIS). Leer dit op hoofdlijnen kennen. Wat vind je van de rol van deze meer geprotocolleerde manier van registreren?
  • Koppel deze kennismaking aan het moment dat je zelf met chronische zorg aan de gang gaat. Volg enkele chronische patiënten en behandel ze volgens het protocol van de praktijkondersteuners. Bespreek de uitkomsten op inhoud en proces met je praktijkondersteuner en opleider.

Ter inspiratie

Elianne (praktijkondersteuner): 'Jezelf ontwikkelen is een raak van de huisarts en jezelf'

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie