Categorie: KBA 10.1 - Visie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
1. Ontwikkelt een persoonlijke en een praktijkvisie op de huisartsenzorg. Competenties
 • Formuleert wat hij verstaat onder goede huisartsgeneeskundige zorg en wat voor huisarts hij wil zijn voor zijn patiënten.
 • Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in het krachtenveld waarin de praktijk opereert.
 • Reflecteert op de eigen praktijkorganisatie:
  • Maakt de praktijkorganisatie het de huisarts mogelijk zijn persoonlijke doelen te verwezenlijken?
  • Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de praktijkorganisatie?
 • Komt op basis van het bovenstaande tot voorstellen voor praktijkontwikkeling.
  1. Organiseren
  2. Maatschappelijk handelen
  3. Professionaliteit