Planmatig werken

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Eddy Reynders
Joyce Stroeve

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Systematisch verbeteren

Competenties

Organiseren
Professionaliteit

Leerplek

Zelfstudie

Relevantie

De toekomstvisie huisartsgeneeskunde verwacht dat huisartspraktijken steeds meer preventieve, geplande zorg gaan bieden. Huisartsenzorg bestaat voor een belangrijk deel uit reageren op vragen van patiënten, assistentes en collega’s.

‘Planmatig Werken’ is een manier om overzicht te scheppen en zorgt dat  je geen zaken laat liggen en op tijd je werk af krijgt.

Het structureren van werk en opleiding zorgt ervoor dat je weet, wat er wanneer van je verwacht wordt.

Doelen

 • Leren anticiperen op taken en activiteiten en je tijdsindeling
 • Weten hoe je een haalbare realistische planning maakt, waarbij je werk en privé combineert.
 • Inzicht in welke manier van plannen er bij je past.
 • Besef dat manier van plannen niet voor iedereen gelijk hoeft te zijn, waar je bij een gedeelde planning rekening moet houden.

Onderwijsactiviteiten

Maak vervolgens een jaarplanning, het volgende kun je hierin verwerken:

 • Bijzondere praktijkdagen (zelfstandig dagen / weken)
 • Onderwijsdagen (bijvoorbeeld koppeldagen)
 • Te maken opdrachten
 • Tijdsmomenten
 • In te leveren documenten / formulieren
 • Belangrijke privé-momenten
 • Vakantie
 • Bespreek met je opleider de voor hem relevante onderdelen van je plannen:
  • Vrij te vragen dagen
  • Momenten van beoordelingen
  • Opdrachten waarbij je input / feedback van je opleider nodig hebt

Evalueer periodiek (welke termijn voor jou werkend is) of je planning nog klopt en pas hem aan en informeer betrokken partijen.

Gebruiksaanwijzing

Een opdracht die je in de eerste weken van de start van een periode van je opleiding kan maken (bijvoorbeeld start van de eerste fase / start van klinische stage / start tweede fase).

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit