Categorie: KBA 6.1 - Spanningsklachten

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
1. Begeleidt een patiënt met spanningsklachten, overspanning of burn-out. Competenties
 • Herkent en bespreekt spanningsklachten in een vroeg stadium (bijv. aan de hand van een klachtenexploratiemodel als SCEGS – Somatisch, Cognitief, Emotioneel, Gedragsmatig, Sociaal).
 • Informeert de patiënt, begeleidt bij het omgaan met spanning en helpt de patiënt bij het actief oplossen van problemen.
 • Monitort de klachten en zet zo nodig intensievere vormen van zorg in.
 • Past een tijdscontingente aanpak toe bij patiënten met burn-out, gericht op werkhervatting.
 • Stemt beleid af met de bedrijfsarts.
 • Past de richtlijn overspanning en burn-out toe (LESA).
 • Past privacywetgeving toe in overdracht van medische gegevens.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Organiseren