Telefonische triage: op de huisartsenpost

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

9. Triage telefonisch

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Praktijkleren

Relevantie

Op de HAP is samenwerking met de verschillende doktersassistentes erg belangrijk. Zij triëren de telefonische aanvragen en bepalen óf en hoe snel een patiënt gezien moet worden. Dit doen de doktersassistentes aan de hand van een triagesysteem (NTS). Om hun werkzaamheden en het verloop van het proces goed te begrijpen, is het belangrijk inzicht te krijgen in het triagesysteem en de vragen waar de doktersassistentes mee te maken krijgen. Tevens zijn er op steeds meer huisartsenposten regie-artsen aanwezig. De taak van deze arts is om het proces van triage nog beter te begeleiden; hiervoor is kennis van het triagesysteem noodzakelijk.  

Doel

Inzicht krijgen in het triagesysteem op de HAP en kennis vergaren over de werkzaamheden van de triagisten. 

Gebruiksaanwijzing

Luister en kijk mee met de triagist op de HAP en krijg zo inzicht in het triagesysteem.  

Onderwijsactiviteiten

Kijk of het mogelijk is om op de huisartsenpost mee te luisteren met de telefonische triage. Luister én kijk mee met triagist, let hierbij op de volgende punten;  

  • Welke gegevens wil de triagist weten? 
  • Wat is de hulpvraag van de patiënt? 
  • Hoe reageert de triagist? 
  • Wat wordt er ondertussen in de computer ingevoerd? 
  • Welke urgentie volgt hier uit? 
  • Hoe wordt hierop gehandeld?

Eventueel zijn er in de toekomst mogelijkheden tot videotriage. Zie ook het artikel: "Videotriage is nuttig, veilig en efficiënt" uit Medisch Contact, 02-04-2020.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit