Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bij ALK

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn ALK
Auteur

Dick Walstock
Annemarie Semeijn

Stage

2e Huisartsstage

KBA

4. Arbeidsparticipatie

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken

Leerplek

Leergesprek
Zelfstudie

Relevantie

Uit onderzoek blijkt dat ALK, en met name ernstige ALK, kan leiden tot langdurig ziekteverzuim en de re-integratie kan bemoeilijken. Samenwerking van huisarts en bedrijfsarts kan helpen om dit proces beter te laten verlopen.

Doelen

De aios kan, indien nodig, een rol spelen bij (het beperken van) ziekteverzuim en bij de re-integratie van een (ALK)patiënt en overlegt daartoe zo nodig met de bedrijfsarts.

 • De aios kent de wederkerige invloed die (problemen op) het werk en (het ontstaan) van ALK op elkaar hebben.
 • De aios kent de basisprincipes van samenwerking met de bedrijfsarts, zoals omschreven in de LESA Overspanning en burn-out en kan deze in de praktijk toepassen.
 • De aios kent de implicaties van de Wet Verbetering Poortwachter voor het handelen van de huisarts bij patiënten met (langdurige) ALK.
 • De aios weet dat ziekteverzuim langer dan 6 weken gepaard gaat met een hoog risico op (blijvende) arbeidsongeschiktheid.
 • De aios kan een en ander met de patiënt bespreken.

Gebruiksaanwijzing

Het eerste deel van de opdrachten is bedoeld voor zelfstudie en voorbereiding. De tweede opdracht is het doen van een consult met een ALK patiënt met de nadruk op het domein 'werk'.

Daarna kun je nog ervaring opdoen met de samenwerking door middel van het opbellen en/of schrijven van een bedrijfsarts.

Onderwijsactiviteiten

Voorbereiding:

 • Facultatief:
 • Zorg dat patiënten met (mogelijk) langdurige ALK of dreigend langdurig ziekteverzuim bij jou op het spreekuur komen.
 • Bestel patiënten terug cq. vraag patiënten terug te komen als de ALK-klachten (e/o verzuim) langer duren dan één maand.
 • Verdiep je in de regelgeving zoals b.v. de Wet Verbetering Poortwachter (zie LESA Overspanning en burnout).
 • Verdiep je de bijbehorende formulieren en administratieve afhandeling van het overleg cq. informatie-uitwisseling van huisarts en bedrijfsarts.

Spreekuur:

 • Besteedt tijdens een consult met een patiënt met (langdurige) ALK expliciet aandacht aan het domein werk. Gebruik daarvoor vragen uit het SCEGS-repertoire, m.n. ‘Gedrag’ en ‘Sociaal’.
 • Vraag expliciet naar ziekmelding en (duur van het) ziekteverzuim.
 • Vraag, bij langdurig ziekteverzuim, naar betrokkenheid van de bedrijfsarts.
  • Overleg met de patiënt of jij als huisarts met betrekking tot het werk een positieve inbreng zou kunnen hebben.
  • Bespreek met de patiënt of overleg met bedrijfsarts nuttig/nodig is.
  • Indien nuttig of nodig: bespreek goed met de patiënt wat jou bijdrage zou kunnen zijn cq. wat de patiënt jou vraagt om te doen.
 • Gebruik indien nodig het communicatieformulier van de LHV/NVBA.
Samenwerking bedrijfsarts:

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn ALK

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie