Astma

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

conceptversie


Leerlijn zorg voor het kind
Maaike Timmers

Maaike Timmers

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
2e Huisartsstage

KBA

2. 3-10 jaar

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken
Kennis en wetenschap

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Een groot aantal kinderen heeft in zijn of haar leven last van astmatische klachten. Bijna 1 op de 3 peuters heeft symptomen van astma: piepen, benauwdheid of kortademigheid. Bij een groot deel gaan deze klachten over, daarentegen houdt ongeveer 5% van de kinderen tot de leeftijd van 12 jaar deze klachten (bron RIVM PIAMA-onderzoek). Als huisarts zie je in de dagpraktijk en op de HAP frequent benauwde kinderen. Het is zodoende belangrijk goed begrip te hebben van de klachten en de impact voor kinderen en ouders. Het goed kunnen behandelen van deze klachten is essentieel voor een goede gezondheid van de kinderen.

Doel

Het doel is kennis en kunde vergaren om kinderen met astmatische klachten zo goed mogelijk te behandelen.

Gebruiksaanwijzing

Onderwijsactiviteiten

Achtergrondinformatie bestuderen om zodoende meer kennis op te bouwen. Adviezen om met opleider kinderen te beoordelen op de praktijk/de HAP. Filmpjes met benauwde kinderen zelf bestuderen of met opleider in leergesprek.


Bronnen

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-astma-bij-kinderen https://www.thuisarts.nl/astma-bij-kinderen/mijn-kind-heeft-astma survivalguide kindergeneeskunde Ibooks auteurs: S.Oosterbaan&M.OpdeCoul http://www.longalliantie.nl/projecten/zorgstandaard-astma/ astmakids https://astmakids.longfonds.nl https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/astma-2020 https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260384001.pdf rivm astma kinderen interculturaliteit http://www.astmaproject.nl/index.html https://www.longfonds.nl/astma http://inhalatorgebruik.nl/nl/home


De bouwstenen in de leerlijn zorg voor het kind

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie