Huilbaby's

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn zorg voor het kind
Auteur

Anne Grundmeijer
Elly Smids

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage

KBA

1. 0-2 jaar

Competenties

Communicatie
Kennis en wetenschap

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Huilende baby's kunnen ouders tot wanhoop drijven. Wij als huisartsen zijn bij uitstek de persoon om ouders hierin te begeleiden. Bij slechts 5% van de excessief huilende baby's ligt een somatische oorzaak zoals reflux, voedselallergie of ernstig eczeem ten grondslag. Naast het uitsluiten van somatische oorzaken kunnen we  laagdrempelige continuïteit bieden . Met adequate begeleiding zouden we doorverwijzingen en zelfs opnames kunnen voorkomen.

Doel

Het doel van deze bouwsteen is met een paar artikelen,een filmpjes en eventueel een praktijkoefening de definitie van een huilbaby te begrijpen. Daarnaast somatische oorzaken kunnen uitsluiten en ouders begeleiding en tips te kunnen bieden.

Voor de behoefte aan verdieping is er ook een uitgebreide richtlijn toegevoegd.

Onderwijsactiviteiten

Lezen

  • Zelfstudie: een kort artikel uit de Huisarts & Wetenschap "De Huilbaby" (1 min)
  • Zelfstudie: een eenvoudige maar verdiepende richtlijn Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg "Excessief Huilen" (10 min
Bekijken

Praktijkleren

  • Oefenen op het spreekuur Geen huilbaby in de praktijk? Vraag aan elke nieuwe jonge ouders SCEGS uit, je zal verbaasd staan hoe een baby het leven van volwassenen overhoop schopt!
  • Leergesprek: Bespreek met je opleider welke ervaring hij of zij met het begeleiden van ouders met huilbaby's heeft

De bouwstenen in de leerlijn zorg voor het kind

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit