Landelijk APC Curriculum

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
Leerlijn communicatie
Leerlijnhouder

Rinel van Beest

Leerlijnmedewerkers


De Landelijke projectgroep APC van Huisartsopleiding Nederland heeft van 2010 tot 2014, samen met vertegenwoordigers van alle huisartsopleidingen gewerkt aan vernieuwing van het apc onderwijs. Patiëntgerichte communicatie was altijd al het uitgangspunt. Contextspecificiteit en doelgerichtheid van communicatie zijn daar bijgekomen. Contextspecificiteit: de communicatie verschilt per consult. Doelgerichtheid: de aios communiceert op elk moment met een doel waarvan hij zich meer of minder bewust is. Bij het nabespreken van het consult betrekken we het doel van de aios: welk doel had je voor ogen? wat vinden we van dat doel? wat deed je om dat doel te bereiken? hoe effectief was dat? hoe zou het anders kunnen? Deze visie en de uitwerking daarvan worden gepresenteerd in het eindverslag APC project 2014 als onderwijsproducten, dus praktisch toepasbare brokken, waarin de kopjes de inhoud volledig dekken:

  1. Visie op communicatie van de huisarts
  2. Consultmodel huisartsgeneeskundig consult
  3. APC curriculumstructuur
  4. Aandachtspunten communicatie per huisartsgeneeskundig thema
  5. Visie op leren van de aios
  6. Visie op toetsing communicatie
  7. Leermiddelen: communicatiewiel en bespreekformat
  8. ‘Train the trainer’: workshop doelgericht communiceren


Dit alles wordt onderbouwd met veel verwijzingen naar de moderne literatuur over communicatie, didactiek en toetsing. Dit verslag beschrijft daarmee de state of the art van het (voorgenomen) communicatieonderwijs aan de huisartsopleidingen in Nederland anno 2014. Aanbevolen literatuur ter inspiratie en vooral ook als naslagwerk bij het geven van onderwijs in contextspecifieke en doelgerichte communicatie dat grafisch is vormgegeven in het communicatiewiel.