Omgaan met privacygevoelige informatie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Jeroen Woertman

Onderwijscoördinatoren
Marieke van Schelven
Dorien Stilma
Linda Timmer

Regelgeving

Inleiding

In de privacyverklaring van Huisartsopleiding Amsterdam UMC staat dat ten behoeve van de voortgangs- en kwaliteitsbewaking van de opleiding gegevens van aios en opleiders verwerkt worden. De verklaring geeft geen inzicht in hoe er binnen de opleiding met deze privacygevoelige informatie van aios en opleiders wordt omgegaan. Hieronder worden de uitgangspunten beschreven die docenten en andere medewerkers van de opleiding hanteren bij het omgaan met privacygevoelige informatie van de aios en opleiders in opleidingssituaties.

Uitgangspunten

  • Huisartsopleiding Amsterdam UMC respecteert de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met het tekenen van de opleidingsovereenkomst c.q. samenwerkingsovereenkomst conformeert de aios c.q. opleider zich aan het instituutsreglement. In het kader van de begeleiding van aios en kwaliteitsbewaking van de opleider vindt intercollegiaal overleg plaats, waar de betrokkenen de privacy bepalingen hanteren. In geval van conflicterende belangen informeren we alle betrokkenen optimaal.
  • In onze opleidingsopdracht staat de opleidingssituatie van de aios centraal, niet de persoon van de aios of andere betrokkenen.
  • Overleg tussen docenten en stafmedewerkers onderling, tussen docent en opleider en tussen docent/opleider en aios is noodzakelijk voor goede begeleiding en beoordeling van de aios en de kwaliteitsbewaking van de opleider.
  • De docent heeft ruimte en mogelijkheid nodig voor interne onderlinge consultatie van docenten of bijvoorbeeld (assistent) teamleiders binnen de opleidingssituatie van de aios of de opleider. Het is niet volledig uit te sluiten en niet in alle gevallen wenselijk dat alle privacygevoelige informatie buiten deze overleggen wordt gehouden. De vraag of het inbrengen van deze informatie functioneel is, is leidend. Door bij elke overlegvorm het doel duidelijk aan te geven, blijven de deelnemers alert op welke inbreng functioneel en dus noodzakelijk is.
  • Alle informatie die uitgewisseld en vastgelegd wordt is gebaseerd op feitelijke gegevens.  
  • De deelnemers aan al het aios- en opleidersgebonden overleg zijn gehouden aan hun geheimhoudingsplicht; buiten de context van de opleiding wordt geen informatie gedeeld.