Twente

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Coordinator dependence Twente
Rob Corsten

Adres dependence Twente
Gezondheidspark / Ambiq Gebouw
Sabine Klinkhamerweg 21-2
7555 SK Hengelo

Regelgeving

De opleiding in Twente is globaal gelijk aan die in Amsterdam, behoudens een paar uitzonderingen:

1e Fase

De 1e fase bestaat uit de 1e huisarts stage en de klinische stage.

De TKD van de eerste huisarts stage vindt plaats in Hengelo: één groep van 12 Aios onder begeleiding van twee docenten, een Huisartsdocent en een gedragswetenschappelijk docent De groep komt wekelijks op de dinsdag bij elkaar. Het programma is vergelijkbaar met dat van Amsterdam.

De TKD van de klinische stage vindt plaats in Zwolle, samen met Aios uit Groningen. De begeleiding gebeurt door twee huisartsdocenten, een uit Twente en een uit Groningen.

De stages vinden in Twente plaats.

Expert onderwijs in de 1e fase

Tijdens de 1e fase is er een extra aanbod van expertonderwijs in Twente:

  • Gezondheidsrecht
  • Ethiek 1 en 2
  • Wetenschappelijke vorming

Daarnaast komt er 1x per kwartaal een themadag in Amsterdam waar de Twente Aios aan kunnen deelnemen.

Volgorde van de externe stages

Ongeveer de helft van de Aios gaat aansluitend aan de 1e huisarts stage naar de klinische stage; de andere helft gaat eerst naar een GGZ of CZ stage. Daarna vindt de wisseling plaats.

Deze wisseling heeft te maken met de beschikbaarheid van de stageplaatsen.

2e Fase

De 2e fase bestaat uit de externe stages GGZ en de CZ met aansluitend de 2e huisarts stage.

Deze 2e fasegroep volgt de terugkomdagen in Hengelo, wekelijks (in principe) op woensdagen. Deze groep is een gemengde groep Aios die hun stagelopen of in de GGZ, of in de CZ of in de 2e Huisarts stage. De groep zal uit ongeveer 18 Aios bestaan en wordt begeleid door 3 docenten.

Expert onderwijs in de 2e fase

De GGZ/CZ- Aios krijgen een divers aanbod aan expertonderwijs:

  • Themadagen in Amsterdam, 1x per maand op donderdag. In deze week vervalt voor deze Aios de TKD op de woensdag. De data zijn tijdig bekend.
  • Expert-onderwijs in middagen van de TKD: we bieden rond verschillende thema’s verdiepingsmogelijkheden aan.