Zelfstandige periode

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Jeroen Woertman

Onderwijscoördinatoren
Marieke van Schelven
Dorien Stilma
Linda Timmer

Regelgeving

Samenvatting

In de 1e en 2e huisartsstage zijn er zelfstandige periodes:

  • In de 1e huisartsstage is dat twee keer een periode van één week.
  • In de 2e huisartsstage is dat een periode van twee aaneengesloten weken. Als het passend is bij het IOP van de aios kan er in het laatste kwartaal een tweede zelfstandige periode van een week zijn.

Tijdens de zelfstandige periode is de opleider afwezig. Wel is er een achterwacht aanwezig; dat is niet de eigen opleider.

De zelfstandige periode wordt doorgaans ingepland in de maanden juni en november, en overlapt deels met de Meerdaagse cursus van de hao’s. Er zijn voor de aios twee belangrijke verschillen met de normale onderwijssituatie:

  • de aios heeft tijdens de zelfstandige periode geen cursorisch onderwijs
  • alle aios werken dan voltijds, dus ook de aios die normaal in deeltijd werken. De gedachte hierbij is dat de aios op enkele momenten tijdens de opleiding de volle zwaarte en breedte van het vak moet kunnen ervaren

Voor wat betreft de organisatorische aspecten van de zelfstandige periode zijn er 3 markeringsmomenten:

Vooraf 

Vóór het begin bespreken de aios en de hao welke leerdoelen de aios binnen deze beperkte periode heeft en hoe die gerealiseerd kunnen worden. Onderdeel daarvan zijn afspraken over eventuele extra taken en verantwoordelijkheden.

Belangrijk punt is ook de achterwacht. Het moet duidelijk zijn wanneer en hoe de achterwacht geraadpleegd kan worden. De achterwacht is niet de eigen huisarts en is bij voorkeur een huisarts met minstens vijf jaar praktijkervaring.

De hao moet de aios toestemming geven de zelfstandige periode te volgen. Daarmee geeft zij aan dat zij de aios hiertoe bekwaam acht. Als dat niet zo is, kan de zelfstandige periode niet doorgaan. Dit zal dan uiteraard besproken worden met de docenten.

Tijdens 

Tijdens de zelfstandige periode is de situatie zo ‘gewoon’ mogelijk: de praktijk is op normale tijden geopend, de reguliere praktijkassistentes zijn aanwezig, de aios doet de normale taken.

De aios in het eerste jaar doen echter in deze periode geen diensten. In de 2e huisartsstage kunnen deze eventueel wel worden ingepland. In dat geval dient er een telefonische achterwacht buiten de huisartsenpost.

Tijdens de zelfstandige periode functioneert de aios zelfstandig, maar haar rechtspositie is niet anders dan ervoor of erna. Dus de HAO blijft eindverantwoordelijk.

Als de praktijkdrukte te groot is zorgt de opleider dat er een overloopspreekuur door een andere huisarts of door de opleider zelf plaatsvindt.

Achteraf 

De aios bespreekt de zelfstandige periode met haar hao na. Zo nodig leidt dat tot bijstelling van haar IOP. Daarnaast maakt de aios een verslag en overhandigt dat binnen 2 weken aan de docent. Dit verslag wordt besproken in het eerstvolgende voortgangsgesprek.

Voor een gedetailleerde beschrijving en checklist van alles wat er bij de zelfstandige periode komt kijken vind je onder de leerlijn Praktijkmanagement de bouwsteen 'Zelfstandige periode, handleiding'