Aios – update van teamleiders (15 oktober)

Beste aios,

De actuele ontwikkelingen van het corona virus en de door het kabinet aangescherpte maatregelen hebben tot het besluit geleid voor beide Amsterdamse huisartsopleidingen om al het geplande onderwijs tot eind 2020 weer online te gaan verzorgen. Dat besluit sluit aan op het beleid van Amsterdam UMC om veruit het meeste fysieke onderwijs te annuleren. Alleen hoog-noodzakelijke scholing (van bijvoorbeeld IC- en SEH-personeel) kan doorgang vinden onder strikte voorwaarden.

We vinden het ontzettend jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen. We weten hoe belangrijk fysiek onderwijs en contact is en herinneren ons nog goed de opluchting van jullie en van onze docenten en overige stafleden toen we na de zomer weer een voorzichtige start konden maken met fysieke onderwijsactiviteiten. Maar we moeten ook rekening houden met de risico’s, voor jullie en jullie naasten, jullie opleiders en collega’s op de stageplekken en uiteraard voor de patiëntenzorg. Fysiek onderwijs en de (OV) reisbewegingen die daarbij horen hebben, hoezeer we ook rekening houden met alle richtlijnen, invloed op deze risico’s.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Alle in het rooster geplande fysieke terugkomdagen tot 31-12-2020 worden gewijzigd in digitale terugkomdagen (zowel in Amsterdam als in Twente).
  • Eventueel geplande fysieke afspraken voor bijvoorbeeld peer-assessments gaan niet door
  • Ook live supervisiebijeenkomsten gaan niet door en worden gewijzigd in digitale bijeenkomsten
  • Praktijkbezoeken en driegesprekken met docent en opleider vinden in principe online plaats. Alleen in bijzondere situaties kan daarvan worden afgeweken

STARtclass van november (HA stage 1) en december (Klinische stage)

In november nemen de aios die per september 2020 met de opleiding zijn gestart deel aan de STARtclass. We hebben na een zorgvuldige afweging besloten om deze STARtclass wel door te laten gaan. Ook de andere huisartsopleidingen hebben ditzelfde besluit genomen. De redenen voor dit besluit zijn de volgende:

  • Scholing in spoedeisende geneeskunde is voor startende aios van groot belang, zeker nu de poorten richting de ziekenhuizen meer gesloten dreigen te raken en er meer druk op de eerstelijn kan komen te liggen
  • Ook in Amsterdam UMC mag vergelijkbare scholing, onder strikte voorwaarden, doorgaan
  • Schola Medica heeft passende maatregelen genomen om een veilig leer- en werkklimaat te garanderen. Aios krijgen hierdoor ook nog meer kennis over veilig werken in corona-omstandigheden; kennis die zij weer mee kunnen nemen naar hun opleidingspraktijk
  • Schola Medica is goed bereikbaar met eigen vervoer en heeft voldoende parkeergelegenheid, zodat reizen met OV niet noodzakelijk is

Vanwege vergelijkbare redenen laten we de STARTclass voor de aios in de klinische stage van december ook doorgaan.

Tot slot

Hoe vervelend dit besluit ook is; we houden ons graag vast aan de goede ervaringen in het voorjaar. We hebben in die periode gemerkt hoeveel flexibiliteit en veerkracht er in onze huisartsopleiding aanwezig is. En hoe de opleiding, door inzet en creativiteit van jullie, jullie docenten en opleiders toch op een goed niveau doorgang kon vinden. We wensen jullie daar alle succes bij.

Veel sterkte in deze uitdagende tijd.

Nettie Blankenstein, hoofd huisartsopleiding
Hendrien Duijnhouwer, teamleider fase 2
Jeroen Woertman, teamleider fase 1