Editie september 2020

Beste opleiders,

Net als de scholing van de aios ziet de scholing aan de opleiders dit jaar er anders uit. Sommige informatie omtrent de scholing aan opleiders hebben jullie al ontvangen. Om te beginnen met de meerdaagse; deze hebben we een cohort opgeschoven. Dit houdt in dat de start van de meerdaagse niet  meer in juni maar in november is. Het tweede gedeelte en de “november”-modules zullen voortaan in juni zijn.

Via de knoppen op de website kun je je inschrijven voor de meerdaagse.

Zoals eerder aangegeven zullen deze keer in november alleen de basisleergangen (LG1 t/m 4) in Doorn worden gegeven. Met de volgende aanpassingen om zorg te dragen dat we niet met te veel bij elkaar komen: als eerste is er geen gemeenschappelijke opening, de lunch zal in het leslokaal worden geserveerd en diner & overnachting zijn niet meer “standaard”. Wij kunnen voor jou een kamer reserveren, maar zullen dit alleen doen op jouw initiatief. In principe wordt er dus voor niemand een kamer gereserveerd, tenzij je aangeeft dat je wel wilt blijven overnachten. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

Voor de ervaren opleiders organiseren we deze keer in plaats van de meerdaagse workshoponderwijs op het instituut op dezelfde dagen als de meerdaagse (17 t/m 19 november). Deze workshops zullen ook via Zoom te volgen zijn.

Paralleldagonderwijs en workshopmiddagen
Net als het aios onderwijs zal ongeveer de helft van scholing fysiek en de andere helft via Zoom zijn. We hebben de planning van het workshoponderwijs weer opgepakt. Als het om jouw groep gaat heb je daar als het goed is al bericht over gehad.

Scholing opleidingspraktijken
Dit jaar is er geen scholing voor de praktijkassistentes. We organiseren wel scholing voor de maatjes en POH’s. Zie de hao-agenda voor een up-to-date overzicht.

Informatie aan aios
Onlangs hebben de aios een update gehad, klik hier om dat bericht te lezen.

Tot slot
Voor al het fysieke onderwijs geldt: heb je zwaarwegende bezwaren om aanwezig te zijn, laat het dan weten. Neem dan contact met mij op via de mail of via telefoon.

Mark Deves
Teamleider Opleidersteam