Toetsing in de huisopleiding: update!

De landelijke toetsing in de huisartsopleiding is ge-update. Wij hebben in het Toetsprogramma 2017 de lokale uitwerking beschreven voor de aios die de opleiding gestart zijn na 1 januari 2017. Voor aios die eerder de opleiding gestart zijn geldt het Toetsprogramma 2013.

Wat is er anders?

Toetsing in de huisopleiding steunt niet op één ultieme toets maar op longitudinale meting door meerdere beoordelaars. De feedback moet naast de voortgang vooral input geven voor nieuwe leerdoelen. De norm dat 50% van de gemaakte LHK’s voldoende moet zijn is losgelaten. De uitslag is daarom niet langer alléén verantwoordelijk voor een ‘go mits’.

Leidend in de toetsing moet zijn dat de huisartsopleiding steunt op de ervaringen van de aios in de opleidingspraktijk. Hier start de selectie van die prestaties die voor beoordeling in aanmerking komen.

Wij vragen aan de aios een zorgvuldige selectie te maken van de prestaties die zij ter beoordeling voorleggen. Aan de beoordelaars (opleiders en docenten, maar soms ook ‘peers’) vragen we om deze selectie te wegen: zijn de prestaties inderdaad veelzeggend? Zijn ze representatief voor de fase van de opleiding? Wat zeggen ze over het niveau?

Hoofdstuk 1 geeft het kader van dit Toetsprogramma, introduceert het begrip Kenmerkende Beroepsactiviteiten (KBA), inventariseert de vigerende toetsen en geeft richtlijnen voor beoordelaars.

Hoofdstuk 2 beschrijft de regelgeving rondom het ‘Protocol Toetsing en Beoordeling’ en beschrijft de verplichte documenten in het Beoordelingsdossier.

Hoofdstuk 3 beschrijft de in de opleiding gebruikte concrete toetsvormen.

Harry Schleypen