Online editie van de hao-proVUssioneel, december 2017