Eind november hebben 14 opleiders (10 huisartsopleiders en 4 externe stageopleiders) een bericht ontvangen dat zij zijn voorgedragen voor de SBOH bonus. De voordracht is een erkenning voor de extra inspanning die zij geleverd bij het begeleiden van hun aios. Dit maakt het een dankbare taak om deze berichten te versturen en zo blijk te kunnen geven van een stuk waardering.

Het is alweer een paar jaar geleden dat dit onderwerp in de proVU heeft gestaan. Het leek ons daarom goed om de SBOH bonus en de werkwijze nogmaals  toe te lichten.

SBOH bonus
Jaarlijks kent de  SBOH per instituut een bedrag toe om uit te keren aan opleiders die in dat kalender jaar extra inspanning hebben geleverd bij het opleiden van hun aios.

Onder ‘bijzondere inspanningen’ verstaan wij als een opleider bijvoorbeeld:

  • meer tijd, energie heeft geïnvesteerd, dan je gewoonlijk kunt verwachten (daarbij hoeft de kwaliteit niet eens uitmuntend te zijn – het gaat ook om de inspanningen!)
  • meerdere malen bijzonder hoge kwaliteit heeft geboden bij het begeleiden/opleiden van een aios

Zowel huisartsopleiders al externe stage opleiders kunnen worden voorgedragen voor de bonus.

Werkwijze
Groepsdocenten, teamleiders en COMO leden worden op verschillende manieren geattendeerd en gemotiveerd om voor half oktober opleiders aan te dragen. Een voordracht geeft een korte beschrijving van de bijzondere inspanning van de opleider.  Als de voordrachten binnen zijn worden deze verstuurd naar de teamleiders voor eventueel commentaar of aanvullingen. De voordrachten worden door de voorzitter COMO (Gerda Visser) en mijzelf beoordeeld en zo komen we tot een definitieve lijst. Als ook Nettie Blankenstein  hiermee instemt, worden de opleiders voorgedragen bij de SBOH en ontvangen de betreffende opleiders een bericht hierover. Meer nog dan de bonus zelf blijkt de toelichting gewaardeerd te worden door de opleiders; juist omdat daaruit de waardering die wij voelen zo spreekt.

Mochten jullie nog vragen hebben over de toekenning van de SBOH bonus, neem dan contact met me op.