Nieuws uit de haoVU

In de vorige ProVU heeft Ingrid Elfering beschreven hoe de driejaarsstructuur  van de opleiding wordt veranderd in een tweefasenstructuur. De haoVU houdt zich bij dit proces vooral bezig met de gevolgen die dit voor opleiders zal hebben. De ontwikkelingen zijn nog in volle gang en de haoVU is nauw betrokken bij de veranderingen die gaan plaatsvinden.

De overgang naar een nieuwe structuur biedt ook perspectieven voor een andere invulling van de scholing voor opleiders. Omdat de externe stages binnen de eerste of de tweede fase gaan vallen, wordt er gekeken naar mogelijkheden om huisartsenopleiders en ‘externe opleiders’ samen te scholen teneinde een betere aansluiting te krijgen tussen de huisartsenstage en de externe stage.

Hoewel deze veranderingen op het HOVUmc doorgevoerd worden, ligt hierin ook zeker een taak voor de haoVU. Wij proberen de belangen van opleiders zo goed mogelijk te behartigen. Doordat de bestuursleden van de haoVU in verschillende commissies binnen de huisartsenopleiding actief zijn, wordt onze stem gehoord, wordt deze meegenomen bij het bepalen van beleid en is er een plezierige samenwerking met de staf van het instituut.

Om een idee te geven van onze activiteiten, geef ik een kort overzicht:

  • Onze voorzitter Hans Burggraaff zit in het Breed Overleg, samen met een  aios en het hoofd van de huisartsenopleiding.
  • Ingrid Elfering zit in de Curriculum Commissie.
  • Marian de Lange maken deel uit van het hao team, dat zich bezig houdt met ‘alles wat te maken heeft met opleiders’.
  • Abram Rutgers vertegenwoordigt ons in de COMO, een commissie die de kwaliteit van opleidingspraktijken bewaakt, bij ontkoppelingen kunnen opleiders vanuit de COMO ook ondersteuning krijgen.
  • En last but not least: Mirella Buurman is voorzitter van de LHOV en vormt zo de schakel tussen de landelijke opleidingsvereniging en de haoVU.
  • Dit jaar vertrekken twee van onze bestuursleden: Katinka Prince en Halbo Mulder. Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet en …. zijn nu op zoek naar opleiders die het bestuur van de haoVU komen versterken. We zoeken enthousiaste opleiders die zich willen inzetten voor  de kwaliteit van de huisartsenopleiding VUmc en het behartigen van de belangen van opleiders.