Uitnodiging Curriculumconferentie huisartsopleiding VUmc: Aios, opleiders en docenten met elkaar in gesprek

28 oktober van 17.30 tot 20.00 uur

Op 28 oktober organiseren we een eerste curriculumconferentie. Het doel van deze curriculumconferentie is de opleiding beter te maken door met aio , opleiders en docenten een aspect van de opleiding kritisch onder de loep te nemen: Waarom is dit ooit zo bedacht? Werkt het? Werkt het voor iedereen? Zijn er alternatieven? Kunnen we iets schrappen?

We mikken op zo’n 35 deelnemers: aios, alumni, opleiders en docenten.

Voor 28 oktober is het onderwerp:
Het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP): Nuttig en nodig als stimulans voor het leren van de aios?
Aanleiding is de bij herhaling negatieve evaluatie van het IOP in de NIVEL-enquêtes. Een focusgroep-gesprek over het IOP met onze eigen aios leerde dat zij het stimulerend vinden om met opleiders en docenten over hun leerdoelen te spreken en daar plannen voor te maken, maar dat zij de schriftelijke verwerking van alle gesprekken en plannen, het IOP, vaak ervaren als administratieve ballast waar zij niet van leren.
Het begrip ‘administratieve ballast’ doet denken aan de zorg waarin gemotiveerde professionals  vaak last hebben van te veel regels waaraan zij zich moeten houden. Het Roer Moet Om heeft de laatste jaren ‘Schrap- en verbeter-conferenties’ georganiseerd om niet-doelmatige regelgeving te schrappen. Daarbij hanteert men de ‘Trechter van Verdunning’. Deze trechter willen wij gebruiken om het IOP kritisch te onderzoeken:

  • Is het IOP noodzakelijk? Gaat er iets mis zonder IOP?
  • Werkt het IOP? Wat is het beoogde effect precies? Is dat effect aantoonbaar?
  • Is het IOP doelmatig? Levert het IOP meer op dan het kost?

Deze curriculumconferentie is voorbereid in samenspraak met de LOVAH en de HAOVU.
Uiteraard zal er voor broodjes etc. gezorgd worden.
Als je interesse hebt deel te nemen, meld je dan svp bij Hedwich Breuker, h.breuker@amsterdamumc.nl

Namens het MT,
Beatrijs de Leede en Chris Rietmeijer, onderwijscoördinatoren
Angélique Bongers, domeinhouder Innovatie en Scholing