Zoals jullie inmiddels vernomen hebben via de laatste HAOVU-vergadering in Doorn zijn er vergaande plannen om de driefasenstructuur van de opleiding te veranderen in een tweefasenstructuur.

De belangrijkste drijfveer hiervoor was de constatering dat in het tweede jaar van de opleiding het perspectief van huisarts minder in beeld is. Tevens is door alle betrokkenen vastgesteld dat de continuïteit in begeleiding en beoordeling niet optimaal is. Het tweede jaar voelt daardoor voor betrokkenen soms als een eiland.

Ook is er onvoldoende afstemming tussen het acute-zorgonderwijs in het eerste en tweede jaar en het CZ- en GGZ-onderwijs in het tweede en derde jaar. Dit kan ondervangen worden door de opleiding te splitsen in twee fasen, waarbij klinische-zorgstages worden gekoppeld aan de nieuwe eerste fase en de CZ- en GGZ-stages aan de nieuwe tweede fase.

Angelique Bongers en Chris Rietmeijer zijn de coördinatoren in dit proces. Zij hebben zich uitgebreid georiënteerd op de opleidingen in Leiden en Nijmegen waar al sprake is van een tweefasenstructuur, beide anders ingevuld (zie ook hun hiernaast – red.).
Om de continuïteit van de opleiding in het tweede deel te waarborgen is gekozen voor een vaste groep in de tweede fase, waarbij de startdatum van de tweede huisartsstage de samenstelling van de groep bepaalt.

Dit betekent dat ook dat de continuïteit van de groepssamenstelling van opleiders op de paralleldagen gewaarborgd is. Deze groep blijft in principe anderhalf jaar bij elkaar, een half jaar CZ en GGZ en een heel jaar huisartsstage.
Voor de huisartsopleiders lijkt er dus in dit opzicht weinig te veranderen. Er blijft, afgezien van zwangerschappen, ziekte, ontkoppelingen etc, sprake van een vaste samenstelling van opleiders in deze groepen. Voor aios en stafleden zal er meer veranderen.

Verandering van de opleidingsstructuur kan misschien ook aanleiding zijn om in een later stadium nog eens te kijken naar de invulling van de parallel- dagen, maar dit staat in principe los van de tweefasenstructuur.

Wij als HAOVU-leden zullen nauw betrokken zijn bij deze veranderingen doordat wij vertegenwoordigd zijn in o.a. het hao-team, het Breed Overleg en de Curriculumcommissie. Wij zullen vanuit het perspectief van de opleider meedenken over de inhoud van deze veranderingen. Chris en Angelique zijn door ons uitgenodigd om ons uitgebreid voor te lichten en om te discussiëren over deze veranderingen binnen de opleiding.

Uiteraard zullen wij hier tijdens volgende de HAOVU- vergadering in Doorn weer op terugkomen.