Editie september 2018

Voorwoord hao-ProVUssioneel september 2018

In deze proVU onder andere aandacht voor de herijking van de kernwaarden van het huisartsenvak, WONCA 2018, toegang tot de digitale VU-bibliotheek en de extern beoordelaars. Ook wil ik jullie graag meenemen in de toekomst van de proVU.

Ik wil beginnen met de meerdaagse. De organisatie van de meerdaagse lag de afgelopen keer bij Sylvia el Gannouti en mij. Hierdoor kan het zijn dat er enkele dingen in de aanloop naar de meerdaagse anders zijn gelopen dan jullie gewend zijn. Uit de evaluaties is in elk geval op te maken dat de meerdaagse goed is bevallen. Gelukkig is het hao-team weer bijna in de vertrouwde samenstelling.  En ligt de organisatie weer bij degene die het altijd doen. We hierbij krijgen hulp van Kirtsy Weijkamp-de Wilde, de nieuwe ondersteuner in Twente.

lees verder

Zoals jullie gewend zijn ontvangen jullie vier keer per jaar een proVU, waarvan de september- en maartversie ook gedrukt uitkomen. Ik twijfel of we door moeten gaan met de gedrukte versie. Hiervoor heb ik een paar redenen en ik neem jullie graag mee in mijn overwegingen: De digitale versie is veel efficiënter; tot op het laatste moment kunnen we artikelen toevoegen. Alle informatie uit de proVU is ook terug te vinden op de website. Door gebruik te maken van de zoekbalk kun je gemakkelijk dat ene interessante artikel terugvinden. Alle omschrijvingen van de leergangen zijn daar ook te vinden, inclusief de mogelijkheid tot inschrijving. We hopen hiermee de website tot één centraal punt te creëren waarop de laatste, en oudere, informatie over de opleiding te vinden is. Daarnaast scheelt het een hoop papier en inkt als we de nieuwsbrief volledig digitaal uitbrengen.
De inhoud van de proVU zal blijven zoals jullie gewend zijn, maar dan digitaal. Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar jullie mening; moet een gedrukte versie behouden blijven? Laat het ons weten. Wees gerust dit is niet direct de laatste gedrukte versie. Je kan nog even genieten van het papier en het natmaken van je vingertop om een pagina om te slaan.

Digitale proVU september 2018

1 september 2018/door Mark Deves

Hoofdzaken

In de komende maanden worden de drie kernwaarden van de huisartsenzorg, (1) persoonsgericht, (2) generalistisch en (3) continu, landelijk onder de loep genomen, op zoek naar een toekomstbestendige invulling.
1 september 2018/door Nettie Blankenstein

HAOVU

Het bestuur van Huisartsopleiding Nederland heeft besloten een extern adviseur in te huren om advies uit te brengen over de structuur en bestuurlijke samenstelling van Huisartsopleiding Nederland. Wij vinden het belangrijk jullie daarvan op de hoogte te brengen, omdat het belangrijk is voor alle huisartsopleiders.
1 september 2018/door Huisartsopleiding VUmc

Wisseling van de wacht

Per 1 september is Angela Weesie gestopt als teamleider van fase 2. Angela heeft besloten om na 5 jaar per september een nieuwe functie als gedragswetenschappelijk docent te aanvaarden.
1 september 2018/door Huisartsopleiding VUmc

STARclass huisartsopleider: opfriscursus

Voor huisartsen die in het verleden de STARclass Spoedzorg in de Huisartspraktijk hebben gevolgd is de STARclass huisartsopleider: Opfriscursus ontwikkeld.
1 september 2018/door Huisartsopleiding VUmc

Hoe vind ik een artikel?

Je zat met een vraag naar aanleiding van een patiënt, hebt daar de PICO-methode op losgelaten, slim gezocht in het voor iedereen toegankelijke PubMed, en warempel een recent artikel gevonden dat je vraag lijkt te beantwoorden. Maar de samenvatting wekt je nieuwsgierigheid: je zou graag het volledige artikel bekijken. Hoe moet dat?
1 september 2018/door Huisartsopleiding VUmc

Extern beoordelaars gesignaleerd!

Onder onze opleiders worden steeds meer zogenaamde 'externe beoordelaars' gesignaleerd. Wie zijn dat en wat doen ze, vraag je je misschien af. Dit stukje wil daar wat meer over vertellen.
1 september 2018/door Huisartsopleiding VUmc

WONCA 2018

Vanuit alle huisartsopleidingen werden ook dit jaar opleiders uitgenodigd deel te nemen aan de SBOH-reis naar het WONCA-congres, dat dit jaar plaatsvond in Krakau. Het congres zelf, de stad Krakau en het ontmoeten en spreken van veel collega’s met verschillende nationaliteiten was heel bijzonder om mee te maken.
1 september 2018/door Huisartsopleiding VUmc

Gezamenlijk onderwijs in het gezondheidscentrum

Wekelijks hebben wij in het gezondheidscentrum een uur gezamenlijk leergesprek met de vier huisartsopleiders en hun aios. Een van de opleiders of aios bereidt dit uur voor met een presentatie voor de rest van de groep. Dit zijn heel uiteenlopende onderwerpen van (recente) NHG-standaarden tot een kleine-kwalenquiz en van het leergesprekspel tot een (wetenschappelijk) vraagstuk waar we in de praktijk tegenaan lopen.
1 september 2018/door Huisartsopleiding VUmc