COMO is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het verwerken van alle evaluaties. Gesprekken zijn gevoerd naar aanleiding van die evaluaties, maar ook de gebruikelijke gesprekken na een ontkoppeling of een moeilijk traject dat veel van een opleider gevraagd heeft.

Ook de voortgangsgesprekken met de ervaren opleiders vinden iedere drie jaar plaats. Sinds 1 juli is Hans Padding daarvoor (naast Pieter Bots en Jacques Groen) in dienst gekomen. Hans is een zeer ervaren ex-hao.

Tijdens de voortgangsgesprekken wordt jullie altijd gevraagd of je ook feedback hebt voor het instituut. Gelukkig laten jullie je daar duidelijk horen. Een punt dat veelvuldig naar voren kwam was datveel hao‘s niet gelukkig zijn met de workshops die wij op de vrijdagen organiseren voor de aios. De aios zijn dan te weinig op de praktijk, omdat ze ook gewoon naar het reguliere terugkomdagonderwijs gaan in diezelfde week. Deze feedback is meegenomen bij de organisatie van de tweefasenstructuur zoals die er binnenkort aan staat te komen: met de komst van de tweefasenstructuur vervalt het vrijdagonderwijs!

Een ander punt is dat het nog niet helemaal bij alle opleiders bekend is dat een aios minimaal op drie dagen in de week op de praktijk aanwezig moet zijn. Ook een parttime aios! Het hoeven geen hele dagen te zijn. Dit is een eis die de RGS stelt.

De opleiding is de laatste jaren flink gegroeid en het aantal hao’s groeit mee. Helaas brengt dat ook met zich mee dat het met enige regelmaat voorkomt dat een hao voor langere tijd ziek wordt. Op deze plaats willen we nog een keer benadrukken dat het belangrijk is om dit bij de opleiding te melden, omdat het consequenties kan hebben voor het traject van de aios. De RGS stelt nl. heel duidelijke regels waar zo’n traject aan moet voldoen.

Vaak heeft de betreffende hao of zijn/haar naaste collega al een passende oplossing bedacht. Soms is het nodig dat wij meedenken om tot een goede oplossing te komen.