Compensatie ANW-diensten door aios

Let op: ANW-diensten mogen pas gecompenseerd worden nadat de dienst is gedaan.
Diensten mogen niet worden gecompenseerd door structureel een hele of een halve dag vrij te zijn.

De SBOH formuleert het zo:
Het is niet mogelijk om je dienstverband op te hogen door je diensten niet te compenseren. Het beleid van de SBOH is dat er geen diensten mogen worden gecompenseerd door structureel een hele of halve dag vrij te zijn. Het aantal diensturen rechtvaardigt deze compensatie in de regel niet. Daarnaast zou het er op neer komen dat de aios in de praktijk al diensten compenseert die nog niet gedaan zijn en, bv. door uitval bij ziekte, ook niet gedaan gaan worden.
Jij werkt … uur per week. De compensatie van je diensten dient dus binnen die … uur plaats te vinden. Je hoeft een dienst niet per se direct te compenseren. Je kunt ook afspreken met je opleider dat je de compensatie opspaart, en bijvoorbeeld in één keer opneemt tijdens een sluiting van de praktijk en/of vakantie opleider.

De SBOH handhaaft deze regels op het moment dat de aios een aanvraag indient voor aanpassing arbeidsduur. De aanvraag wordt dan geweigerd als de aios diensten bij voorbaat wil compenseren door een kortere werkweek.
Op onze wiki staat e.e.a. nog eens uitgelegd, met voorbeelden van werkweken bij fulltime en parttime werken erbij.

Huisartsopleiding VUmc handhaaft deze regels

  • Per direct zodra de aios een aanvraag indient voor aanpassing arbeidsduur.
  • Vanaf 1 oktober 2019 zodra de aios met een nieuwe stage start.

Waarom handhaven we niet meteen voor alle aios? Omdat aios en opleider in lopende stages al werkafspraken hebben gemaakt en beiden in problemen kunnen komen als deze tijdens de stage moeten worden gewijzigd.