Stand van zaken tweefasenstructuur

Zoals inmiddels bekend gaat de opleiding van 3 losse jaren naar een tweefasenstructuur. Fase 1 (met de terugkomdag op dinsdag) bestaat uit de 1e huisartsstage en de Klinische stage en fase 2 (met de terugkomdag op donderdag) uit de GGZ-, de CZ- en de 2e huisartsstage.

Een aantal denkgroepen is actief om de mogelijkheden van deze structuurverandering te benutten voor het, waar mogelijk, verder verbeteren van de kwaliteit van de opleiding.

Op maandagavond, 29 mei organiseren wij een bijeenkomst voor staf, aios en opleiders. De themabijeenkomst staat in het teken van de opbrengsten van de vier denkgroepen. Welke conclusies kunnen wij hieruit trekken en welke adviezen hebben wij voor het MT.  Juist daarom is de input van alle betrokkenen belangrijk.  Zie jij het belang ook? Kom dan meedenken op maandag 29 mei. De bijeenkomst is van 17.30-20.30 uur.  Je kan je opgeven bij Hedwich Breuker.

Een kleine greep uit de wensen en ideeën tot dusver:

  • Een doorgaande leerlijn Spoedeisende Zorg in fase 1
  • Meer expliciete aandacht in het onderwijs voor het werken op de huisartsenpost
  • Meer expert- en keuzeonderwijs in fase 2
  • Supervisie eerder in de opleiding, gevolgd door intervisie?

In alle denkgroepen komt weer het belang naar voren om het leren in de praktijk te bevorderen en de driehoek (aios, opleider, docent) te versterken, bijvoorbeeld door enkele terugkomdagen in te wisselen voor extra dagen in de praktijk, in te vullen door aios, opleider en docent, aansluitend bij de leerwensen.