Artikelen door Angélique Bongers & Chris Rietmeijer

Stand van zaken tweefasenstructuur

Zoals inmiddels bekend gaat de opleiding van 3 losse jaren naar een tweefasenstructuur. Fase 1 (met de terugkomdag op dinsdag) bestaat uit de 1e huisartsstage en de Klinische stage en fase 2 (met de terugkomdag op donderdag) uit de GGZ-, de CZ- en de 2e huisartsstage. Een aantal denkgroepen is actief om de mogelijkheden van […]

Over naar een 2fasenstructuur

In september 2016 heeft het MT besloten dat de Huisartsopleiding VUmc overgaat van een drie-jaarsstructuur naar een tweefasenstructuur van twee keer anderhalf jaar. De eerste fase zal bestaan uit het eerste jaar en aansluitend de klinische stage; thematiek is dan overwegend veelvoorkomende klachten en spoedeisende zorg. De tweede fase zal bestaan uit de verpleeghuisstage en […]