Online editie van de hao-proVUssioneel, september 2017.

Hoofdzaken

Sociale ongelijkheid en gezondheidsverschillen Onze afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde VUmc pakt sociale ongelijkheid en de invloed hiervan op gezondheid op als afdelingsthema. We willen hier aandacht aan besteden in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding.

COMO

COMO is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het verwerken van alle evaluaties. Gesprekken zijn gevoerd naar aanleiding van die evaluaties, maar ook de gebruikelijke gesprekken na een ontkoppeling of een moeilijk traject dat veel van een opleider gevraagd heeft.

Het opleiden beschreven in thema’s en activiteiten

De beschrijving van de werkzaamheden van de huisarts in thema’s en beroepsactiviteiten is bedoeld om het opleiden te verbeteren. De opleider zal als huisarts zijn werkzaamheden zonder meer herkennen in de thema’s, terwijl hij als opleider geholpen wordt door de structurering.

Op de opleidingspraktijk - de rol van opa en oma

Opleiden doe je nooit alleen. De opleiders worden in de opleidingspraktijk bijgestaan door praktijkassistenten, praktijkondersteuners en andere huisartscollega’s. In deze rubriek zullen we steeds aandacht besteden aan één onderdeel van de opleidingspraktijk. Deze keer zijn dat de maatjes.

Cuba

Hao-internationaal, een groep opleiders van VUmc, heeft eind maart 2017 voor de tweede keer Cuba bezocht.

Optimale zorg, dappere dokters

Vanuit de opleiding werd ik gevraagd of ik mee wilde doen aan een onderdeel van het project Dappere Dokters. Het streven van het project is om niet-zinnige, overbodige medische handelingen terug te dringen, wat moet leiden tot optimale zorg.

RGS-Erkenning voor opleiders

Via deze weg informeren we jullie over de procedure m.b.t. de RGS-erkenning voor opleiders, zowel eerste erkenningen als het hernieuwen van bestaande erkenningen. Regelmatig merken we dat zaken niet op tijd geregeld zijn en dat geeft onnodige frustratie. Daarom hieronder een korte toelichting op de procedure bij het verkrijgen van de eerste erkenning en het hernieuwen van een bestaande erkenning. De informatie staat ook op onze website.