Opleiden doe je nooit alleen. De opleiders worden in de opleidingspraktijk bijgestaan door praktijkassistenten, praktijkondersteuners en andere huisartscollega’s. In deze rubriek zullen we steeds aandacht besteden aan één onderdeel van de opleidingspraktijk. Deze keer zijn dat de maatjes.

Opleiden met een maatje
Steeds vaker komt het voor dat de begeleiding in de praktijk niet door één hao wordt gedaan, maar door twee of meer huisartsen – wel of niet geregistreerd als opleider.

Bij het opleiden door meer dan één huisarts kunnen drie mogelijke constructies worden onderscheiden waarin een hoofdopleider samenwerkt met een
collega:

    • Duo-opleiders
    • Hoofdopleider met vaste bij-opleider
    • Hoofdopleider met een maatje

Een maatje is een niet als opleider erkende huisarts, die een aios maximaal een halve dag per week begeleidt in aanvulling op diens (hoofd)opleider. De maatjes kunnen twee keer per jaar deelnemen aan scholing; de maatjesmiddagen. Op 8 mei was er een maatjesmiddag en daar hebben we de aanwezigen bevraagd over hun rol als maatje.

Waarom maatje?
De redenen om maatje te worden lopen uiteen. Voor één van de deelnemers is het vooral uit praktische overwegingen omdat de praktijkhouder opleider werd. Anderen zijn maatje geworden met het idee later zelf opleider te worden. Wat de reden ook is, alle deelnemers vinden de rol van maatje erg leuk.

De rol van opa en oma
Het maatje heeft een andere rol dan de opleider. De aanwezige maatjes vergelijken hun rol met die van een opa en oma. Ze hebben wel de lusten, maar weinig lasten. Als maatje hoef je de aios niet echt te beoordelen, heb je geen ingewikkelde gesprekken en heb je niks te maken met de ComBeL. De rol die je speelt bij de ontwikkeling van de aios wordt gezien als ‘lusten’. Het is mooi om je eigen ervaring te kunnen overbrengen. Daarnaast brengt de begeleiding van een aios een mooie afwisseling in je werk. In de opleiding van de aios sta je ernaast en ben je meer een soort sparringpartner. Soms word je hierdoor door de aios gezien als een vertrouwenspersoon.

Het houdt je fris!
Natuurlijk zijn we ook nieuwsgierig naar wat de rol van maatje oplevert. Naast de afwisseling van werkzaamheden, vinden de deelnemers het interessant om op een ander manier met hun vak bezig te zijn. Het uitoefenen van het vak huisarts is anders dan een aios begeleiden in de ontwikkeling tot huisarts. Omdat de aios nog in de ‘schoolbanken’ zit, staan ze dichter bij de nieuwste ontwikkelingen. Dit houdt je fris.

Gewoon doen
Alle deelnemers zijn het erover eens. Als je nog geen maatje bent, dan moet je het gewoon worden. Je zult merken dat het je veel oplevert. Daar zijn we het natuurlijk mee eens. Kijk voor meer informatie over de rol van maatje op de wiki.