Hoofdzaken

Voor zeventien nieuwe opleiders (onder wie zes mannen!) is dit hun eerste officiële proVU. Welkom Annelies, Annet, Arend, Claudia, Dawoud, Gemma, Gijs, Jennifer, Jesse, Kariene, Lenneke, Michiel, Nicole, Oscar, Petra, Sarah en Tarynn.

Jullie hebben net je opleiderscontract gesloten. Hopelijk hebben jullie allemaal kunnen invullen dat je in een gecertificeerde praktijk werkt. Want wie vanaf 1 januari 2017 een RGS-visitatie krijgt en dan nog niet gestart is met praktijkcertificering (voorheen accreditering), wordt echt niet meer als opleider erkend.

Voor wie bezig is met certificeren heb ik een tip: een opleider die in een gecertificeerde praktijk werkt, of in het certificeringstraject zit, krijgt een iets hogere opleidersvergoeding. Je kunt dit vinden op de website van de SBOH: www.sboh.nl/opleiding-huisarts/huisartsopleiders.

Kort samengevat: de SBOH verhoogt de opleidersvergoeding met € 80 per maand (in 2016). Je dient je daarvoor wel zelf aan te melden. Stuur een e-mail naar contractdministratie@sboh.nl. en vermeld daarin je naam, BIG-nummer, naam en plaats van de praktijk en de datum van certificering, of voeg een kopie van de overeenkomst met de certificeringsorganisatie toe.

Huisartsopleiding Aruba in beweging

Graag praat ik jullie bij over boeiende ontwikkelingen bij de huisartsopleiding op Aruba. Er zijn nu zeven aios in opleiding, verspreid over jaar 1, 2 en 3, allemaal in één terugkomdaggroep. Bijna continu is er een extra aios te gast vanuit HOVUmc, die daar drie maanden chronische stage doet.

HOAruba is hecht verbonden met HOVUmc. Zij volgen ons curriculum en het huisartsendiploma is gelijkgesteld aan het Nederlandse. Onze kerngroepleden Angelika (ja, dat doet ze nog wel!), Jolijn en ik zorgen tweemaal per jaar voor scholing van de opleiders en staf en ik ben toezichthouder op hun organisatie en kwaliteit.

Tijdens ons laatste novemberbezoek hebben we zoals altijd veel leergesprekken besproken, het nieuwe hao-Leerwerkplan geïntroduceerd, geoefend met SOLK, de LEOh, Veilig Incidenten Melden, het kleurige KBA-boekje geïntroduceerd en gediscussieerd over het leerklimaat tijdens ANW-diensten. Daartussendoor twee mogelijk toekomstige opleidingspraktijken gevisiteerd en de nieuwe GW-docent ingewerkt. 

Er wordt altijd hard en vrolijk gewerkt tijdens deze dagen en deze keer hingen er nog twee extra spannende ontwikkelingen in de lucht:

GEAR-audit: om een eigen kwaliteitscyclus te ontwikkelen brengt HOAruba haar sterke punten en ontwikkelpunten in kaart. Twee huisartsdocenten (van AMC en Huisartsopleiding Nederland) die op Bonaire de huisartsen bijscholen, komen in maart een auditbezoek brengen.

HOAruba en de regering van Aruba willen de opleiding onderbrengen bij de Universiteit van Aruba. Aansluiting bij een onderwijsinstelling past inhoudelijk en organisatorisch beter dan de huidige inhuizing bij een zorginstelling. Het management kan dan vanuit de universiteit plaatsvinden zodat Riet Odijk, die de opleiding vanaf het begin gemanaged heeft, eindelijk ruimte voelt om van haar pensioen te gaan genieten.

Aan beide plannen wordt momenteel energiek gewerkt.