Onderzoek online terugkomdagonderwijs

Momenteel ben ik in de afrondende fase van het derde jaar als aios bij Huisartsopleiding VUmc. Na mijn zwangerschapsverlof moest ik nog een aantal weken opleiding afronden. Alvorens ik weer in de praktijk gestart ben, heb ik voor de opleiding gedurende twee weken een kwalitatief onderzoek gedaan in het licht van de coronacrisis.

Naar aanleiding van het coronavirus is er op 16 maart besloten de terugkomdagen tot nader order af te lasten. Het zoeken naar een alternatieve invulling resulteerde in onderwijsbijeenkomsten via Zoom, het beschikbaar stellen van online onderwijs en tevens expertonderwijs online aanbieden.

Wij wilden graag na een aantal weken digitaal terugkomdagonderwijs onder een aantal aios inventariseren wat hun idee is over de huidige terugkomdagen. Hiertoe heb ik 8 aios uit verschillende opleidingsfasen telefonisch geïnterviewd. De interviews hadden een open karakter, en zijn volledig anoniem verwerkt.

Concluderend is de onderzoekspopulatie over het algemeen onder de indruk van hoe docenten en instituut geschakeld hebben in deze tijden. Onderwijs via Zoom blijkt voor een aantal aios verrassend goed te werken; anderen zijn minder enthousiast. Interactieve sessies zijn via Zoom lastiger dan live. Interactie via Zoom lukt eigenlijk alleen goed in kleine groepjes. Door alle geïnterviewde aios wordt het sociale contact met groepsgenoten en docenten als een gemis ervaren. Daarnaast wordt onderwijs in technische vaardigheden en communicatievaardigheden gemist. Medisch inhoudelijke onderwerpen lijken zich beter te lenen voor het digitale onderwijs. Daarbij lijkt het wel essentieel dat de mogelijkheden van Zoom goed benut worden. Interactie, vragen stellen in een grote groep lukt beter via de chat-functie waarbij een moderator de chats leest en met de presentator bespreekt.

Lees het volledige verslag van Jantien hier.

Jantien Hoek