Over naar een 2fasenstructuur

In september 2016 heeft het MT besloten dat de Huisartsopleiding VUmc overgaat van een drie-jaarsstructuur naar een tweefasenstructuur van twee keer anderhalf jaar.

De eerste fase zal bestaan uit het eerste jaar en aansluitend de klinische stage; thematiek is dan overwegend veelvoorkomende klachten en spoedeisende zorg. De tweede fase zal bestaan uit de verpleeghuisstage en de GGZ-stage en aansluitend het derde jaar; thematiek is dan chronische zorg, GGZ, palliatie en terminale zorg, praktijkmanagement. Het idee is dat aios tijdens de hele eerste fase zo veel mogelijk in een vaste groep blijven. Ook in de tweede fase zullen ze zo veel mogelijk in een (nieuwe) vaste groep blijven.

Waarom deze verandering?

Een tweefasenstructuur kan helpen bij het oplossen van een aantal structurele problemen: De stages in het tweede opleidingsjaar worden door aios als te losstaand van de rest van de opleiding ervaren.
Er is nu weinig inhoudelijke afstemming tussen jaar 1, jaar 2 en jaar 3. Door de korte stageperiodes is voor docenten de begeleiding en beoordeling van aios tijdens de tweedejaars stages een vaak moeilijke en onbevredigende taak.
Bij elke overdracht van aios tussen de verschillende stageperiodes dreigt informatie verloren te gaan; elke overdracht kost extra tijd. Docenten zijn gespecialiseerd in hun ‘eigen’ stage, het borgen van continuïteit in het onderwijsaanbod is lastig.

Met de invoering van een tweefasenstructuur willen we een aantal ambities realiseren: De aios leert gedurende de héle opleiding vanuit het perspectief van de toekomstige huisarts.

Er is continuïteit in het leren van de aios door meer continue begeleiding en beoordeling. Er zijn doorgaande inhoudelijke leerlijnen. Er is meer plaats voor individuele keuzes in het onderwijs. Projectleiders van de tweefasenstructuur zijn Angelique Bongers en Chris Rietmeijer. Zij hebben zich, samen met een heel aantal anderen (assistent teamleiders, docenten), georiënteerd op hoe we de tweefasenstructuur willen ontwerpen en invoeren. Bezoeken aan de opleidingen van Nijmegen en Leiden hebben geleerd dat daar veel belangrijke keuzes in gemaakt kunnen en moeten worden. Aios, opleiders en staf zijn/worden intensief bij deze zoektocht betrokken.
Inmiddels is duidelijk geworden dat we kiezen voor een model waarin de eerste- en derdejaars paralleldaggroepen niet veranderen. Opleiders zullen in eerste instantie weinig merken van de tweefasenstructuur, schatten wij in, hoewel een toename van keuzeonderwijs in de middag, in gemengde groepen, tot de mogelijkheden behoort.

Startdata:

  1. De maartgroepen van 2018 zijn de eerste groepen die zullen starten met de eerste fase (de klinische stage start voor hen in maart 2019).
  2. Vanaf september 2018 zullen alle aios die CZ, GGZ of derde jaar doen in tweedefasegroepen worden ingedeeld.

De komende maanden zullen we in verschillende denkgroepen de consequenties en mogelijkheden onderzoeken en het onderwijs in de eerste en tweede fase ontwerpen.

We zullen hierover frequent berichten en roepen iedereen die hier ideeën over heeft op zich bij ons te melden.