Procedure zieke opleider

“Op het moment dat een opleider ziek wordt en zeker als het ernaar uitziet dat de ziekte langer dan 2 weken gaat duren is het in ieders belang (m.n. opleider en aios) dat de te volgen procedure helder. Met als doel dat de opleidingspraktijk ondersteunt wordt in de nieuw ontstaande situatie en de opleiding van de aios gewaarborgd.”

Bij meer dan 2 weken ziekte

Melding
Als een opleider langer dan 2 weken ziek is dit graag zo snel mogelijk doorgeven aan Sylvia el Gannouti, contactpersoon voor huisartsopleiders. Die de melding doorgeeft aan:

 • De teamleider van de betreffende onderwijs fase.
 • De COMO.

Vervolgstappen

 • De teamleider neemt contact op met de docenten en aios om te inventariseren of de opleidingssituatie van de aios in het geding kan zijn.
 • De opleidingspraktijk ter inventarisatie van de opleidingssituatie en om zo mogelijk een beeld te krijgen van duur van ziekte van hao. (N.B. dit gaat altijd in goed overleg met de COMO)

Beslissing

Samen met alle betrokkenen wordt door de teamleider besloten of de aios in de praktijk kan blijven of dat een nieuwe opleider gezocht moet worden. Essentiële overwegingen hierbij zijn

 • Past het leerplan c.q. de leerdoelen van de aios nog in de nieuw ontstane opleidingssituatie?
 • Is er voldoende ruimte en expertise voor het invullen van de leergesprekken, consultatie e.d.?
 • Is er voldoende aandacht en expertise voor het voeren van voortgangsgesprekken en het doen van beoordelingen?

Na 4 weken

 • Teamleider neemt contact op met opleidingspraktijk/docenten/aios of de uitgangspunten van de genomen beslissing nog dezelfde zijn.

Na 8 weken

 • Als (het ernaar uitziet dat) de ziekteperiode langer dan 8 weken gaat duren:
  Teamleider overlegymet Nettie (hoofd van de opleiding) i.v.m. de regelgeving van de RGS. Samen bekijken zij of, met in achtneming van deze regelgeving, de opleiding in die praktijk voortgezet kan worden of een nieuwe opleider gezocht moet worden.
 • Teamleider informeert COMO voor begeleiding hao.