Editie juni 2020

Beste opleiders,

Er is weer wat rust wedergekeerd en we kunnen ons weer enigszins richten op de toekomst. Vanaf het begin van de coronacrisis leek alles stil te staan, in afwachting van wat er zou gaan komen. Het was een stilte voor de storm. Hoe de storm zou zijn was nog onvoorspelbaar.

Voor de HOVUmc werd thuiswerken werd de norm, scholing werd geannuleerd en daarna via Zoom gegeven. Het was zoeken naar wat mogelijk en wat nodig was. Om als kader van de huisartsopleiding snel en adequaat te kunnen handelen hebben we elke week op de maandagen en donderdagen overleg waar zowel van de Lovah als van de HAOVUmc een vertegenwoordiger bij aansluit. Veel dank voor hun flexibiliteit en input!

De afgelopen tijd heb ik ook veel opleiders gesproken om te vragen hoe het ging in de praktijk en hoe het ging met het opleiden van de aios. Hiervoor nam ik contact op met zowel ervaren als onervaren opleiders. Het mooie was dat zo goed als alle opleiders vertelden dat het opleiden wel lukt. Natuurlijk waren er minder patiënten te zien, maar ook deze situatie kon veel leermomenten met zich meebrengen. Onze complimenten voor de veerkracht en creativiteit waarmee jullie als opleiders met de coronacrisis zijn om gegaan.

Gelukkig zijn we weer in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. We kunnen inmiddels weer plannen maken voor de toekomst. In de laatste update hebben jullie hier al meer over kunnen lezen. En net als bij het “normale” nieuws van bijvoorbeeld de NOS is er nu ook weer ruimte voor andere berichten dan over de coronacrisis. In deze proVU vind je niet alleen artikelen over invloed van corona op de selectie van nieuwe aios of het onderzoek naar de online TKD maar vind je ook het interview met Gert Roos over Zinvol leven uit de Volkskrant en een blog van aios Eefje Suntjes uit Medisch Contact.

Mark Deves
Teamleider Opleidersteam