Aios – update van teamleiders (14 mei)

Beste aios,

Hierbij sturen we jullie weer een update. De updates volgen elkaar wat minder snel op, het lijkt erop dat we in iets rustiger vaarwater komen. Dit rustiger vaarwater gebruiken we o.a. om scenario’s voor de komende tijd te maken. Hieronder informeren we jullie over deze ontwikkeling en over een aantal praktische zaken.

Scenario’s voor de terugkomdagen
De komende weken ontwikkelen we scenario’s voor de invulling van het onderwijs per 1 september. We voorzien dat we een deel van het onderwijs digitaal zullen vormgeven en – afhankelijk van de richtlijnen op dat moment – een deel van het onderwijs fysiek op het instituut kan plaatsvinden. We nemen de ervaringen die we afgelopen weken hebben opgedaan hierin mee: wat werkt digitaal heel goed, en als we weer fysiek bij elkaar kunnen komen, waar willen we die tijd dan als eerste voor benutten? Eén van onze aios doet op dit moment een kwalitatief onderzoek om deze vragen onder de aios te verkennen. Met de richtlijn van 1,5 meter afstand zullen we met minder mensen bij elkaar kunnen komen dan we gewend zijn, dus ook dat betrekken we bij de scenario’s. We zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang.

We kijken ondertussen ook naar eventuele beperkte mogelijkheden in de zomerperiode, dus tot 1 september.

Stages per 1 juni
De start van stages per 1 juni gaat door zoals gepland. Hoewel het op de werkvloer nog niet is als vanouds, horen we van opleiders dat ze de ervaringen van de afgelopen weken gebruiken om jullie ook in deze tijd goed in te werken en te laten landen op de nieuwe stageplaats. We hebben er vertrouwen in dat jullie en de opleiders er samen een goede start en leerzame stage van maken.

Consulten en groepsdelen in het videoplatform
In de meeste huisartspraktijken zijn er weer meer face-to-face consulten. We gaan ervan uit dat het opnemen van consulten door jullie weer wordt opgepakt, zodat je deze kunt bespreken met je opleider, docenten en groepsgenoten. Mocht het in verband met ‘anderhalve meter afstand’ niet lukken om zowel jezelf als je patiënt in beeld te krijgen, zorg dan in ieder geval dat je zelf goed in beeld bent.

Zoals aangekondigd is er een nieuwe functionaliteit in het videoplatform: groepsdelen. Hiermee kun je behalve de docenten ook je groepsleden toegang geven tot het videoconsult dat ter bespreking voorligt op de TKD. De toelichting hoe deze toegang te activeren vind je hieronder in tekst en via de link naar de betreffende Wikipagina met instructie.

De termijn dat de video toegankelijk is voor de groep is vastgesteld op 10 dagen. Dit om te voorkomen dat privacy-gevoelig materiaal te lang open zou staan. Als de TKD anders loopt dan gepland kun je de video opnieuw voor 10 dagen toegankelijk maken voor de groepsgenoten.

https://www.hovumc.nl/wiki/Videoplatform#Groepsdelen

De gedragscode over het benutten van het groepsdelen zoals eerder gecommuniceerd:

  • samen consulten bekijken/beluisteren in Zoom via de functie ‘scherm delen’ mag niet.
  • alle deelnemers gaan via hun individuele inlog naar het videoplatform.
  • voorafgaand aan de bespreking zetten allen Zoom op ‘mute’ (beeld en geluid).
  • iedere deelnemer bekijkt individueel de video.
  • iedere deelnemer sluit het platform af en keert terug naar Zoom voor de nabespreking.
  • bij de bespreking zijn alle deelnemers alert op het niet vermelden van privacy gevoelige data.

Diensten
Op de HAP’s wordt waar nodig creatief gezocht naar mogelijkheden voor aios om diensten te doen. Desondanks blijkt dat het nog niet op alle plekken mogelijk om voldoende diensten te kunnen doen. Als dit voor jou het geval is, bespreek dit dan met je opleider en docenten. We kunnen dan kijken welke oplossing mogelijk is.

Tot zover weer,

hartelijke groet,
Jeroen Woertman – teamleider fase 1
Hendrien Duijnhouwer – teamleider fase 2