Aios – update van teamleiders (16 september)

Beste aios,

We hopen dat jullie een leuke zomer hebben gehad en inmiddels weer goed opgestart zijn.

We sturen jullie weer een update over het onderwijs de komende periode. Lees de informatie alsjeblieft goed door.

Rooster up-to-date in Canvas
Het enige juiste rooster staat in de Canvas-kalender van de onderwijsgroep. Eventuele wijzigingen worden op die plek verwerkt. Kijk daar dus alsjeblieft voor de actuele, juiste informatie.

Uitgangspunten bij het gemaakte rooster
Graag brengen we nog een keer de uitgangspunten onder de aandacht die we hebben gebruikt bij het maken van het rooster:

  • 50% van het onderwijs op het instituut, 50% via Zoom: we hebben de afgelopen periode uitgevonden dat sommige onderdelen van het onderwijs prima via Zoom kunnen, maar ook dat andere onderdelen juist fysieke aanwezigheid vragen.
  • De live tkd hebben voor aios en docenten de waarde van samen zijn en laagdrempelig uitwisselen.
  • Daarnaast gaan de volgende onderdelen beter live:
     Vaardighedentraining (communicatie, evt. met acteur; technische vaardigheden)
     Consultvideo’s kijken
     Reflectieronde in kleine groepen
  • ‘Keek op de week’ en aios-presentaties kunnen goed via Zoom, dus live onderwijstijd kan beter aan de genoemde ándere zaken worden besteed.

Noodgedwongen vindt het onderwijs op live tkd’s tot 31-12 soms plaats in 2 aparte ruimtes. We hebben de afgelopen weken gemerkt dat dat beperkingen met zich mee brengt. Daarom zullen we in het rooster vanaf 01-01-2021 vaker uitwijken naar externe locaties om splitsingen te voorkomen.

Aantal personen per ruimte
Voor het gebruik van de ruimtes geldt het vastgestelde max. aantal personen per ruimte (in OZW aangegeven bij de deur en op Plattegrond Corona-indeling 8ste etage), en natuurlijk de 1,5 meterrichtlijn en overige richtlijnen (zie Beleid gebruik onderwijsruimtes OZW-gebouw). Als je als onderwijsgroep twee ruimtes hebt, mag je dus wel de groepssamenstelling tussendoor veranderen. Dat betekent wel dat je de plek die je verlaat even schoonmaakt conform de richtlijnen in ons gebouw.

Veiligheid
Jullie zijn als zorgverleners goed geïnformeerd over alle risico’s en veiligheidsmaatregelen. We merken ook dat jullie je tijdens de tkd’s in overgrote meerderheid aan die maatregelen houden. Toch krijgen we van tijd tot tijd signalen dat er iets mis gaat; in het OZW-gebouw of op 1 van de externe locaties:
• De regels die in het OZW-gebouw gelden worden de komende week voor iedereen zichtbaar in de ruimtes opgehangen. We willen hiermee de alertheid van eenieder vergroten.
• Als je onderwijs hebt op locatie NSO-CSA in Diemen lees dan s.v.p. goed de informatie door die zij voor ons hebben opgeschreven (zie bijlage Coronaprotocol studenten NSOCNA aug 2020). De mensen ter plaatse rekenen erop dat jullie op de hoogte zijn!

We vragen je daarom met klem om je bewust te zijn van de risico’s die jij kan vormen en je verantwoordelijk te gedragen binnen en buiten de opleiding. Voel je vrij om anderen hierop aan te spreken als je merkt dat men zich niet aan die richtlijnen houdt.

Aanwezigheid
Aanwezigheid bij onderwijs is net als anders verplicht. Dat geldt zowel voor live bijeenkomsten als zoombijeenkomsten. We verwijzen hierbij graag naar de laatste informatie hierover op de site van de LHV:

Kan ik als huisarts in opleiding (aios) of huisarts-opleider deelnemen aan scholing/bijeenkomsten in het kader van de huisartsopleiding?
De huisartsopleidingen bieden momenteel deels online en deels fysiek onderwijs voor huisartsen in opleiding aan, en deels online en deels fysieke bijeenkomsten voor huisartsen-opleiders. Daarbij geven zij aan zich nadrukkelijk aan de geldende richtlijnen en adviezen te houden. Wij begrijpen goed dat het juist bij opleidingen belangrijk is dat er ook regelmatig fysieke bijeenkomsten zijn, zeker als het op onderwijs aankomt. Daar is wat de LHV betreft ook ruimte voor, vanuit de noodzaak tot regulier huisartsenonderwijs. Het is uiteraard aan de aios en huisartsen-opleiders zelf om daar keuzes in te maken en het belang steeds goed te wegen.

Uitzondering hierop: als je (a) ziek bent, (b) verplicht in quarantaine zit, of (c) in afwachting bent van de uitslag van een covid-test, dan is het niet toegestaan om naar het instituut te komen. Als je in afwachting bent van een Corona testuitslag, maar je bent (nog) niet ziek, dan geldt deze periode als bijzonder verlof (met evenredige verlenging van je opleiding). Als je op een uitslag wacht en je bent wel ziek, meld dit dan net als anders (zie: ziek melden).

Tijdstippen
In Canvas worden de begin-, pauze- (in principe één uur) en eindtijd voor elke groep vermeld. Dit is om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk op de gangen of in het trappenhuis zijn. Houd je dus s.v.p. aan deze tijden. Deze tijden zijn voor jouw groep helaas niet altijd gelijk, kijk dus goed op Canvas. Zorg ervoor dat je niet te vroeg (of te laat) binnenkomt. En verlaat de ruimte op de aangegeven eindtijd (met oog op eventueel daarop volgende groepen).

Pauzes
Voor het OZW-gebouw geldt: tijdens de pauze van de onderwijsbijeenkomst is het mogelijk om óf het gebouw te verlaten óf om in de onderwijsruimte te blijven. Het is niet toegestaan om op andere plaatsen in het gebouw te pauzeren. Dit om het aantal mensen op de gangen te beperken.

Onderwijs via zoom op het instituut
Voor aios die na onderwijs op het instituut te weinig tijd hebben om naar huis te gaan om in de middag via Zoom onderwijs te volgen, is er in het OZW-gebouw ruimte beschikbaar (zie lichtkrant voor de ruimte).

LHK
De LHK vindt voor veruit de meeste aios digitaal plaats op woensdag 7 oktober: aios uit Fase 1 en AMA’s van 9 tot 12 uur; Fase 2 aios van 13 tot 16 uur. Instructie en inloggegevens ontvang je kort voor de toets van Huisartsopleiding Nederland.
De 30 aios die geselecteerd zijn voor de fysieke LHK toets maken deze op woensdag 30 september van 9 tot 12 uur op het instituut (OZW-gebouw in Amsterdam en locatie Hengelo voor de Twente-aios).
Het verdere verloop van de toetsafname (commentaarronde, antwoordsleutel, feedback) zal zoveel mogelijk op de gebruikelijke manier plaatsvinden. Informatie daarover volgt later.

Kennis over vaardighedentoets (KOV-toets) (september ’20)
Voor de september ’20 groepen in de 1e huisartsstage: de KOV-toets wordt digitaal afgenomen op dinsdag 10 november. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.

Iedereen veel succes toegewenst bij het vervolg van je stage of bij de start op je nieuwe stageplek.

Vriendelijke groet,

Hendrien Duijnhouwer
Jeroen Woertman