Aios – update van teamleiders (16 juni)

Beste aios,

Er is de nodige tijd verstreken sinds onze laatste update. Tijd die we met elkaar hebben besteed aan het maken van plannen voor hervatten van fysiek onderwijs. Als input daarvoor hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de twee onderzoeken die uitgevoerd zijn: het kwalitatieve onderzoek door jullie collega-aios Jantien Hoek en het kwantitatieve onderzoek waaraan 86 aios hebben deelgenomen. De resultaten van beide onderzoeken:

Kwalitatief onderzoek Jantien Hoek
Kwantitatief onderzoek onder aios

Daarnaast hebben we de LOVAH nauw betrokken voor verdere input voor de herstartfase.

De voorbereiding voor het hervatten van het fysieke onderwijs per 1 september is in volle gang. En we hebben besloten om ook in de periode tot 1 september per groep weer één fysieke tkd te organiseren.

Onderwijs vóór 1 september

 • De net gestarte groepen (aios én opleiders) krijgen voorrang om elkaar weer fysiek te ontmoeten; dit gaat om de maartgroepen in de 1e en 2e fase, de AMA-groep en om de junigroep in de 2e fase. Naast de net gestarte groepen geven we (in augustus) voorrang aan de groepen die voor september afsluiten.
 • Op de overgebleven beschikbare dagen bieden we alle overige groepen deze zomer 1x (voor 1 september) de mogelijkheid om een dagdeel als gehele groep bij elkaar te komen in de dubbele onderwijsruimte.
 • Om te stimuleren dat mensen zoveel mogelijk buiten de spits reizen zijn voor deze zomerse TKD’s de tijden aangepast: ochtend: 10.00 – 13.00 uur en middag: 15.00 – 18.00 uur.
 • Aios kunnen, buiten deze momenten of aansluitend daaraan, initiatieven nemen voor sociale activiteiten. We beschouwen dat niet als opleidingsactiviteit en daarmee is de organisatie ook niet onze verantwoordelijkheid. We gaan ervan uit dat de groepen zich houden aan alle richtlijnen die daarvoor gelden.
 • De datum waarop jouw groep op het instituut bij elkaar komt, krijg je via de docenten.
 • Voor fase 2: de aios die in de ochtend op het instituut zijn kunnen in de middag in een onderwijsruimte het expertonderwijs digitaal volgen (dit om te voorkomen dat zij door reistijd het expertonderwijs zouden missen).
 • De supervisiegroepen krijgen ook tijden aangeboden om elkaar voor 1 september minimaal 1x fysiek te ontmoeten.
 • Onderwijs buiten het gebouw is niet mogelijk voor onderwijsactiviteiten van meer dan 4 personen inclusief docent/begeleider. Bij vier personen of minder is onderwijs op andere locatie mogelijk als voldaan wordt aan aantal voorwaarden. Dit zal in de praktijk vooral om supervisiegroepen gaan. Lees hier de voorwaarden.. De organisator van dit onderwijs is verantwoordelijk voor deze voorwaarden. Belangrijk uitgangspunt is dat alle deelnemers aan deze onderwijsactiviteit akkoord zijn met afspreken op deze externe locatie.

In het OZW gebouw gelden de volgende gebruiksregels:

 • De ‘gewone’ afstandregels
 • Eigen drinken en eten mee (er is geen koffie in het gebouw)
 • Je houden aan de (door ons) geplande pauzes
 • Maximaal 2 mensen tegelijk in de lift

 Verzoeken voor aanpassingen in het individueel opleidingsschema (IOS) of andere invullingen van stages

We ontvingen de afgelopen weken diverse verzoeken voor een tijdelijke combinatie van stages of herplanning van stages die door de corona crisis in het water zijn gevallen. In sommige gevallen werden deze verzoeken ook ondersteund door stageopleiders. We waarderen dat jullie scherp kijken naar wat je nog te leren hebt en hoe je dat kunt organiseren, en hebben ook begrip voor de inhoudelijke argumenten om creatief te zijn. Helaas kunnen we echter niet met dergelijke verzoeken instemmen. Dit heeft o.a. te maken met de afspraken die wij hebben met stage-instellingen. Daarbij is, zoals we jullie op 16 april hebben gemeld, dit de beleidslijn van de hoofden van de huisartsopleidingen:

Op 14 april hebben de hoofden van de huisartsopleidingen besloten dat de aios hun al vastgelegde individuele opleidingsschema volgen. De overgang naar de volgende stage gaat dus in principe gewoon door. Niet gehaalde leerdoelen kunnen mogelijk in volgende stages worden gerealiseerd. In het derde jaar evalueren de aios, opleider en docent samen of de aios voldoende competent is in de breedte van het vak. Een eventuele verlenging wordt dan pas aangevraagd. Onderhandelingen met de RGS zijn gaande om dit ook nog in het laatste kwartaal te mogen doen. De beperkte capaciteit van de huisartsopleidingen noopt tot terughoudendheid bij het toekennen van verlengingen.

Definitief besluit: uitstel BCT voor cohort maart ‘20

De deadline voor de BCT voor cohort maart ‘20 verschuiven we in verband met de corona crisis en de impact daarvan op de mogelijkheden voor video opnames met 1 maand naar vrijdag 2 oktober 2020.

 

Tot zover weer.

We zijn blij dat we, hoewel nog beperkt, in de zomerperiode alweer enkele onderwijsbijeenkomsten op het instituut kunnen organiseren. We wensen jullie alvast leuke ontmoetingen toe!

Hartelijke groet,

Jeroen Woertman en Hendrien Duijnhouwer