Aios – update van teamleiders (23 april)

Beste aios,

Hieronder treffen jullie weer een uitgebreide update aan. We zien op veel stageplekken beweging om de reguliere patiëntenzorg weer op te starten en verder uit te bouwen. Al zal het ongetwijfeld nog een tijd duren voordat alles weer ‘normaal’ is, we proberen waar dat mogelijk is mee te bewegen met deze ontwikkeling.

Zelfstandige week
Begin april hebben wij als opleiding aan alle aios en opleiders laten weten dat de zelfstandige periode in juni 2020 vanwege de onoverzichtelijke situatie is afgelast. Inmiddels zijn we al weer een paar weken verder. Aios en opleiders hebben iets meer beeld van de corona-gerelateerde druk op de praktijk alsmede van de langzaam weer op gang komende ‘gewone zorg’. Dit beeld is natuurlijk nog wankel en kan snel veranderen. Toch bereiken ons al weer vragen van aios en opleiders of de zelfstandige periode in juni toch niet, eventueel in aangepaste vorm, door kan gaan. Wij staan daar als opleiding positief tegenover, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Lees voor de afwegingen en voorwaarden de bijlage. Deze is ook te vinden onder het kopje Praktijkleren op de Covid-pagina op de Wiki. In goed overleg met je opleider kun je dus weer een (eventueel aangepaste) zelfstandige periode inplannen mits aan deze voorwaarden is voldaan.

Registratie leer-/werkactiviteiten
In de vorige update hebben we jullie geïnformeerd over de procedure hoe je als aios je stage-activiteiten registreert en, samen met opleider en docent, evalueert. Naar aanleiding hiervan kregen we vragen of iedereen deze registratie moet doen.
De registratie is alleen van belang voor aios in stages waarin de aios, de opleider en/of de docent zorgen heeft over de hoeveelheid en diversiteit van patiënten waarvan de aios kan leren. De registratie kan in deze gevallen zichtbaar maken wat je allemaal (extra) hebt geleerd en waar nog hiaten zijn, en vormt de onderlegger bij voortgangsgesprekken en het eventuele gesprek over verlenging van de opleiding.

Gebruik van ZOOM
Gebruik van tools voor videobellen en videoconferencing blijft de gemoederen bezighouden. Ons bereiken signalen dat sommige instellingen gebruik van Zoom verbieden. Na intensief overleg met en analyse door HON blijven wij Zoom gebruiken als middel voor digitaal onderwijs. We vinden het gebruik verantwoord zolang je als gebruiker enkele zaken in acht neemt, waaronder de afspraak dat we geen patiëntinformatie via Zoom delen. Een update over verantwoord Zoom gebruik verschijnt morgen en plaatsen we op onze homepage.

Zoom en bekijken/beluisteren van consultopnames op de tjkd
Samen consulten bekijken/beluisteren in Zoom via de functie ‘scherm delen’ mag dus niet. De work-around hiervoor verloopt via Codific. Binnen enkele werkdagen krijgt iedereen binnen Codific de mogelijkheid om met één knop de gehele terugkomdaggroep uit te nodigen om een geüploade opname te bekijken en na bespreking op de tkd weer uit te sluiten. De routine voor de tkd-bespreking die we voorstellen is als volgt:

 • Alle deelnemers gaan via hun individuele inlog naar het videoplatform.
 • Voorafgaand aan de bespreking zetten allen Zoom op ‘mute’ (beeld en geluid).
 • Iedere deelnemer bekijkt individueel de video.
 • Iedere deelnemer sluit het platform af en keert terug naar Zoom voor de nabespreking.
 • Bij de bespreking zijn alle deelnemers alert op het niet vermelden van privacygevoelige data.

Wij melden het zodra de extra knop op het videoplatform operationeel is.

Zoom en drie-gesprekken
Ook hierbij kunnen privacygevoelige onderwerpen aan de orde komen. De veiligheidsrisico’s bij drie-gesprekken (ComBeL en voortgang) schatten wij minder hoog in. Het belangrijkste verschil t.o.v. consultopnames is dat alle betrokkenen ook feitelijk deelnemen aan het gesprek. Om het bewustzijn van de risico’s op privacylekken zo klein mogelijk te maken dienen de deelnemers bij aanvang van de meeting toestemming te geven voor het voeren van het gesprek via Zoom. Als de host kiest voor de optie om de meeting op te slaan, moeten alle deelnemers daar expliciet toestemming voor geven. Beide toestemmingen kunnen gaandeweg het gesprek door een van de deelnemers ingetrokken worden. In dat geval stopt de meeting respectievelijk stopt de registratie van de meeting en verwijdert de host de opname tot zover.

Etiquette bij expert- en themaonderwijs via Zoom
De komende maanden zal het expert- en themaonderwijs online via Zoom gegeven worden. Daarbij wordt altijd gewerkt vanuit een beveiligd Zoom-account.

Dit is voor zowel jullie als voor de externe docenten even wennen. Naar aanleiding van de eerste ervaringen hiermee en de feedback van de docenten brengen we graag onderstaande ‘Zoom-etiquette’ onder jullie aandacht:

 • Zet de camera aan bij deelname aan het onderwijs, zodat docenten zien aan wie ze onderwijs geven.
 • Gebruik daarbij je eigen naam, zodat docenten ook weten wie een vraag stelt.
 • Er wordt wat vaker een voorbereiding gevraagd, lees daarom van tevoren de informatie op Canvas.
 • Log op tijd in, Zoom-onderwijs begint strak op de geplande tijd.
 • Als je eerder weg moet, bijvoorbeeld vanwege supervisie, meld dat even in de chat.
 • We proberen het onderwijs zo goed mogelijk te maken en te ondersteunen en zullen af en toe digitaal feedback aan jullie vragen. Fijn als jullie die evaluaties invullen, zodat we het expertonderwijs zo optimaal mogelijk kunnen verzorgen.

Q&A inzet aios
HON en de SBOH hebben de Q&A voor inzet van aios geüpdatet. Deze tref je hier aan. Belangrijkste wijzigingen/verduidelijkingen:

 • Inzet van aios in ‘Coronahotels’ is beter omschreven; de duur is gesteld op maximaal 1 maand.
 • Het is akkoord om als aios afwisselend op een dienstenpost of praktijk te werken en op een SEH in een ziekenhuis mits beide werkplekken en de opleiding akkoord zijn.

Voor aios die in maart met de opleiding zijn gestart: STARtclass en KOV-toets
Als het goed is zijn alle aios die in maart met de opleiding gestart zijn door Schola Medica geïnformeerd dat de STARtclass geannuleerd is. In juni vindt een alternatieve BLS/AED training plaats. Schola Medica onderzoekt wanneer de overige onderdelen van de STARtclass kunnen worden aangeboden.

Huisartsopleiding Nederland informeert  alle aios die in maart met de opleiding gestart kort voor de afname over de komende KOV-toets die op afstand wordt afgenomen op 28 april.

Hartelijke groet,

Jeroen Woertman – teamleider fase 1
Hendrien Duijnhouwer – teamleider fase 2