Herziene Leidraad Diensten

Zowel in de eerste als in de tweede stage in de huisartspraktijk doet de aios minimaal 20 diensten om de bekwaamheidsverklaringen voor de diverse rollen op de huisartsenpost, consult-, visite- en telefoonarts te verwerven.

De Leidraad Diensten beschrijft de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de opleiding op de huisartsenpost door aios, opleider en huisartsenpost uitgevoerd behoort te worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Klik hier voor de nieuwe versie van de Leidraad Diensten.