Verschuiving in taken en nieuwe functie

Wegens uitbreiding van de taken van de teamleiders is ervoor gekozen de bijzondere aiostrajecten bij één persoon onder te brengen, de als coördinator bijzondere aiostrajecten (CBA). Rinel van Beest neemt deze taak op zich.
De afgelopen vier jaar was ze teamleider, eerst van jaar 1 en sinds enige tijd van fase 1. Die functie wordt sinds 1 mei jl. uitgevoerd door Jeroen Woertman.

Voor de aios, opleiders en docenten van fase 1 is Jeroen Woertman eerste aanspreekpunt, zoals Hendrien Duijnhouwer aanspreekpunt is voor fase 2. Rinel komt in beeld als dat gewenst is, zoals bij aios met onvoldoende voortgang, ontkoppelingen of de overgang van re-integratie naar opleidbaarheid.
Ze blijft deze aios tijdens de opleiding volgen en zo verwachten we de continuïteit in begeleiding en beoordeling beter te borgen.